πŸ”΄ HONGKONG MINGGU

Comments

 1. .* CT NO TWIN *

  5473=》CT 0124689
  5210=》CT 0124689
  9948=》CT 0124689
  9188=》CT 0124689
  3570=》CT 0124689
  6353=》CT 0124689
  2805=》CT 0124689
  8920=》CT 0124689
  4359=》CT 0124689
  8255=》CT 0124689
  1753=》CT 0124689
  6370=》CT 0124689
  1862=》CT 0124689
  7605=》CT 0124689
  8979=》CT 0124689
  9281=》CT 0124689
  3075=》CT 0124689
  5039=》CT 0124689
  7925=》CT 0124689
  9078=》CT 0124689
  5837=》CT 0124689
  2785=》CT 0124689
  9294=》CT 0124689
  6874=》CT 0124689
  5983=》CT 0124689
  8005=》CT 0124689
  0788=》CT 0124689
  2291=》CT 0124689
  3231=》CT 0124689
  0186=》CT 0124689
  1985=》CT 0124689
  9229=》CT 0124689
  3892=》CT 0124689
  5006=》CT 0124689
  0439=》CT 0124689
  0469=》CT 0124689
  2070=》CT 0124689
  9960=》CT 0124689
  2042=》CT 0124689
  1990=》CT 0124689
  4798=》CT 0124689
  0938=》CT 0124689
  1091=》CT 0124689
  1296=》CT 0124689
  0339=》CT 0124689
  2807=》CT 0124689
  1299=》CT 0124689
  7293=》CT 0124689
  9359=》CT 0124689
  2291=》CT 0124689
  0389=》CT 0124689
  3246=》CT 0124689
  5959=》CT 0124689
  9938=》CT 0124689
  6847=》CT 0124689
  6045=》CT 0124689
  8869=》CT 0124689
  1487=》CT 0124689
  5274=》CT 0124689
  0098=》CT 0124689
  7861=》CT 0124689
  1256=》CT 0124689
  0901=》CT 0124689
  5039=》CT 0124689
  0350=》CT 0124689
  8619=》CT 0124689
  4662=》CT 0124689
  5199=》CT 0124689
  0669=》CT 0124689
  3483=》CT 0124689
  3911=》CT 0124689
  9582=》CT 0124689
  6524=》CT 0124689
  7186=》CT 0124689
  4815=》CT 0124689
  6902=》CT 0124689
  2144=》CT 0124689
  5531=》CT 0124689
  3330=》CT 0124689
  0764=》CT 0124689
  1225=》CT 0124689
  4069=》CT 0124689
  1320=》CT 0124689
  9222=》CT 0124689
  6389=》CT 0124689
  1098=》CT 0124689
  6809=》CT 0124689
  2834=》CT 0124689
  9002=》CT 0124689
  0651=》CT 0124689
  0899=》CT 0124689
  0942=》CT 0124689
  5334=》CT 0124689
  2174=》CT 0124689
  6730=》CT 0124689
  6999=》CT 0124689
  0452=》CT 0124689
  7263=》CT 0124689
  3426=》CT 0124689
  8304=》CT 0124689
  1268=》CT 0124689
  8810=》CT 0124689
  4743=》CT 0124689
  6022=》CT 0124689
  9670=》CT 0124689
  9905=》CT 0124689
  4565=》CT 0124689
  7503=》CT 0124689
  4809=》CT 0124689
  9836=》CT 0124689
  6043=》CT 0124689
  7439=》CT 0124689
  2688=》CT 0124689
  3591=》CT 0124689
  1198=》CT 0124689
  4816=》CT 0124689
  8318=》CT 0124689 *
  7453=》CT 0124689
  5312=》CT 0124689

 2. * CT NO TWIN *

  9188=》CT 1235679
  3570=》CT 1235679
  6353=》CT 1235679
  2805=》CT 1235679
  8920=》CT 1235679
  4359=》CT 1235679
  8255=》CT 1235679
  1753=》CT 1235679
  6370=》CT 1235679
  1862=》CT 1235679
  7605=》CT 1235679
  8979=》CT 1235679
  9281=》CT 1235679
  3075=》CT 1235679
  5039=》CT 1235679
  7925=》CT 1235679
  9078=》CT 1235679
  5837=》CT 1235679
  2785=》CT 1235679
  9294=》CT 1235679
  6873=》CT 1235679
  5983=》CT 1235679
  8005=》CT 1235679
  0788=》CT 1235679
  2291=》CT 1235679
  3231=》CT 1235679
  0186=》CT 1235679
  1985=》CT 1235679
  9229=》CT 1235679
  3892=》CT 1235679
  5006=》CT 1235679
  0439=》CT 1235679
  0469=》CT 1235679
  2070=》CT 1235679
  9960=》CT 1235679
  2042=》CT 1235679
  1990=》CT 1235679
  4798=》CT 1235679
  0938=》CT 1235679
  1091=》CT 1235679
  1296=》CT 1235679
  0339=》CT 1235679
  2807=》CT 1235679
  1299=》CT 1235679
  7293=》CT 1235679
  9359=》CT 1235679
  2291=》CT 1235679
  0389=》CT 1235679
  3246=》CT 1235679
  5959=》CT 1235679
  9938=》CT 1235679
  6847=》CT 1235679
  6045=》CT 1235679
  8869=》CT 1235679
  1487=》CT 1235679
  5274=》CT 1235679
  0098=》CT 1235679
  7861=》CT 1235679
  1256=》CT 1235679
  0901=》CT 1235679
  5039=》CT 1235679
  0350=》CT 1235679
  8619=》CT 1235679
  4662=》CT 1235679
  5199=》CT 1235679
  0669=》CT 1235679
  3483=》CT 1235679
  3911=》CT 1235679
  9582=》CT 1235679
  6524=》CT 1235679
  7186=》CT 1235679
  4815=》CT 1235679
  6902=》CT 1235679
  2144=》CT 1235679
  5531=》CT 1235679
  3330=》CT 1235679
  0764=》CT 1235679
  1225=》CT 1235679
  4069=》CT 1235679
  1320=》CT 1235679
  9222=》CT 1235679
  6389=》CT 1235679
  1098=》CT 1235679
  8609=》CT 1235679
  2834=》CT 1235679
  9002=》CT 1235679
  0651=》CT 1235679
  0899=》CT 1235679
  0942=》CT 1235679
  5334=》CT 1235679
  2174=》CT 1235679
  6730=》CT 1235679
  6999=》CT 1235679
  0452=》CT 1235679
  7263=》CT 1235679
  3426=》CT 1235679 *
  8304=》CT 1235679
  1268=》CT 1235679
  8810=》CT 1235679
  4743=》CT 1235679
  6022=》CT 1235679
  9670=》CT 1235679
  9905=》CT 1235679
  4565=》CT 1235679
  7503=》CT 1235679
  4809=》CT 1235679
  9836=》CT 1235679
  6043=》CT 1235679
  7439=》CT 1235679
  2688=》CT 1235679
  1198=》CT 1235679
  3591=》CT 1235679
  4816=》CT 1235679
  8318=》CT 1235679
  7453=》CT 1235679
  5312=》CT 1235679

 3. * CT NO TWIN *

  8800=》CT 0234589
  8978=》CT 0234589
  4705=》CT 0234589
  5382=》CT 0234589
  9429=》CT 0234589
  0449=》CT 0234589
  7489=》CT 0234589
  7693=》CT 0234589
  9360=》CT 0234589
  6153=》CT 0234589
  2070=》CT 0234589
  8135=》CT 0234589
  8256=》CT 0234589
  7523=》CT 0234589
  3368=》CT 0234589
  4896=》CT 0234589
  2125=》CT 0234589
  6297=》CT 0234589
  3806=》CT 0234589
  2385=》CT 0234589
  8738=》CT 0234589
  6624=》CT 0234589
  2636=》CT 0234589
  5979=》CT 0234589
  0096=》CT 0234589
  3580=》CT 0234589
  8762=》CT 0234589
  4412=》CT 0234589
  8099=》CT 0234589
  1651=》CT 0234589
  1657=》CT 0234589
  2465=》CT 0234589
  5917=》CT 0234589
  3795=》CT 0234589
  2214=》CT 0234589
  6020=》CT 0234589
  7957=》CT 0234589
  8535=》CT 0234589
  0829=》CT 0234589
  7085=》CT 0234589
  6206=》CT 0234589
  1760=》CT 0234589 *
  8676=》CT 0234589
  3178=》CT 0234589
  2169=》CT 0234589
  0839=》CT 0234589
  5868=》CT 0234589
  9233=》CT 0234589
  6529=》CT 0234589
  7939=》CT 0234589
  7994=》CT 0234589
  4199=》CT 0234589
  8155=》CT 0234589
  0742=》CT 0234589
  2742=》CT 0234589
  2536=》CT 0234589
  6992=》CT 0234589
  5127=》CT 0234589
  4602=》CT 0234589
  1113=》CT 0234589
  3758=》CT 0234589
  9920=》CT 0234589
  8918=》CT 0234589
  2726=》CT 0234589
  6932=》CT 0234589
  2580=》CT 0234589
  7688=》CT 0234589
  3112=》CT 0234589
  0822=》CT 0234589
  6084=》CT 0234589
  6918=》CT 0234589
  1472=》CT 0234589
  0949=》CT 0234589
  1601=》CT 0234589
  3992=》CT 0234589
  4023=》CT 0234589
  5473=》CT 0234589
  5210=》CT 0234589
  9948=》CT 0234589
  9188=》CT 0234589
  3570=》CT 0234589
  6353=》CT 0234589
  2805=》CT 0234589
  8920=》CT 0234589
  4359=》CT 0234589
  8255=》CT 0234589
  1753=》CT 0234589
  6370=》CT 0234589
  1862=》CT 0234589
  7605=》CT 0234589
  8979=》CT 0234589
  9281=》CT 0234589
  3075=》CT 0234589
  5039=》CT 0234589
  7925=》CT 0234589
  9078=》CT 0234589
  5837=》CT 0234589
  2785=》CT 0234589
  9294=》CT 0234589
  6874=》CT 0234589
  5983=》CT 0234589
  8005=》CT 0234589
  0788=》CT 0234589
  2291=》CT 0234589
  3231=》CT 0234589
  0186=》CT 0234589
  1985=》CT 0234589
  9229=》CT 0234589
  3892=》CT 0234589
  5006=》CT 0234589
  0439=》CT 0234589
  0469=》CT 0234589
  2070=》CT 0234589
  9960=》CT 0234589
  2042=》CT 0234589
  1990=》CT 0234589
  4798=》CT 0234589
  0938=》CT 0234589
  1091=》CT 0234589
  1296=》CT 0234589
  0339=》CT 0234589
  2807=》CT 0234589
  1299=》CT 0234589
  7293=》CT 0234589
  9359=》CT 0234589
  2291=》CT 0234589
  0389=》CT 0234589
  3246=》CT 0234589
  5959=》CT 0234589
  9938=》CT 0234589
  6847=》CT 0234589
  4607=》CT 0234589
  6045=》CT 0234589
  8869=》CT 0234589
  1487=》CT 0234589
  5274=》CT 0234589
  0098=》CT 0234589 *
  7861=》CT 0234589
  1256=》CT 0234589
  0901=》CT 0234589
  5039=》CT 0234589
  0350=》CT 0234589
  8619=》CT 0234589
  4662=》CT 0234589
  5199=》CT 0234589
  0669=》CT 0234589
  3483=》CT 0234589
  3911=》CT 0234589
  9582=》CT 0234589
  6524=》CT 0234589
  7186=》CT 0234589
  4815=》CT 0234589
  6902=》CT 0234589
  2144=》CT 0234589
  5531=》CT 0234589
  3330=》CT 0234589
  0764=》CT 0234589
  1225=》CT 0234589
  4069=》CT 0234589
  1320=》CT 0234589
  9222=》CT 0234589
  6389=》CT 0234589
  1098=》CT 0234589
  8609=》CT 0234589
  2834=》CT 0234589
  9002=》CT 0234589
  0651=》CT 0234589
  0899=》CT 0234589
  0942=》CT 0234589
  5334=》CT 0234589
  2174=》CT 0234589
  6730=》CT 0234589
  6999=》CT 0234589
  0452=》CT 0234589
  7263=》CT 0234589
  3426=》CT 0234589
  8304=》CT 0234589
  1268=》CT 0234589
  8810=》CT 0234589
  4743=》CT 0234589
  6022=》CT 0234589
  9670=》CT 0234589
  9905=》CT 0234589
  4565=》CT 0234589
  7503=》CT 0234589
  4809=》CT 0234589
  9836=》CT 0234589
  6043=》CT 0234589
  7439=》CT 0234589
  2688=》CT 0234589
  1198=》CT 0234589
  3591=》CT 0234589 *
  4816=》CT 0234589
  8318=》CT 0234589
  7453=》CT 0234589
  5312=》CT 0234589

 4. AetyEd

  5959=》CT 456781
  9938=》CT 012347
  6847=》CT 567892
  4607=》CT 789014
  6045=》CT 890125
  8869=》CT 012347
  1487=》CT 234569
  5274=》CT 789014
  0098=》CT 456781
  7861=》CT 456781
  1256=》CT 901236
  0901=》CT 890125
  5039=》CT 901236
  0350=》CT 789014
  8619=》CT 678903
  4662=》CT 890125
  5199=》CT 901236
  0669=》CT 890125
  3483=》CT 890125
  3911=》CT 234569
  9582=》CT 901236
  6524=》CT 234569
  7186=》CT 890125
  4815=》CT 901236
  6902=》CT 789014
  2144=》CT 012347
  5531=》CT 678903
  3330=》CT 456781
  0764=》CT 890125
  1225=》CT 234569
  4069=》CT 901236
  1320=》CT 234569
  9222=》CT 456781
  6389=》CT 567892
  1098=》CT 234569
  8609=》CT 789014
  2834=》CT 345670
  9002=》CT 345670
  0651=》CT 567892
  0899=》CT 012347
  0942=》CT 345670
  5334=》CT 456781
  2174=》CT 890125
  6730=》CT 901236
  6999=》CT 234569
  0452=》CT 345670
  7263=》CT 901236
  3426=》CT 345670
  8304=》CT 567892
  1268=》CT 123458
  8810=》CT 678903
  4743=》CT 123458
  6022=》CT 456781
  9670=》CT 456781
  9905=》CT 890125
  4565=》CT 345670
  7503=》CT 345670
  4809=》CT 789014 *
  9836=》CT 789014
  6043=》CT 012347
  7439=》CT 901236
  2688=》CT 789014
  1198=》CT 567892
  3591=》CT 345670
  4816=》CT 890125
  3818=》CT 123458
  7453=》CT 567892
  5312=》CT 123458

 5. CKd(mb)

  7925=》CT 790356
  9078=》CT 134790
  5837=》CT 912578
  2785=》CT 689245
  9294=》CT 134790
  6873=》CT 689245
  5983=》CT 245801
  8005=》CT 689245
  0788=》CT 245801
  2291=》CT 023689
  3231=》CT 801467
  0186=》CT 245801
  1985=》CT 689245
  9229=》CT 467023
  3892=》CT 356912
  5006=》CT 023689
  0439=》CT 578134
  0469=》CT 023689
  2070=》CT 801467
  9960=》CT 134790
  2042=》CT 790356
  1990=》CT 134790
  4798=》CT 245801
  0938=》CT 578134
  1091=》CT 356912
  1296=》CT 134790
  0339=》CT 912578
  2807=》CT 356912
  1299=》CT 689245
  7293=》CT 245801
  9359=》CT 023689
  2291=》CT 689245
  0389=》CT 689245
  3246=》CT 023689
  5959=》CT 689245
  9938=》CT 689245
  6847=》CT 245801
  4607=》CT 467023
  6045=》CT 912578
  8869=》CT 912578
  1487=》CT 245801
  5274=》CT 578134
  0098=》CT 467023
  7861=》CT 912578
  1256=》CT 356912
  0901=》CT 356912
  5039=》CT 467023
  0350=》CT 134790
  8619=》CT 356912
  4662=》CT 912578
  5199=》CT 023689
  0669=》CT 134790
  3483=》CT 912578
  3911=》CT 790356
  0669=》CT 134790
  3483=》CT 912578
  3911=》CT 790356
  0669=》CT 134790
  3483=》CT 912578
  3911=》CT 790356 *
  9582=》CT 912578
  6524=》CT 912578
  7186=》CT 790356
  4815=》CT 578134 *
  6902=》CT 134790
  2144=》CT 356912
  5531=》CT 356912
  3330=》CT 356912
  0764=》CT 467023
  1225=》CT 023689
  4069=》CT 245801
  1320=》CT 578134
  9222=》CT 578134
  6389=》CT 245801
  1098=》CT 467023
  8609=》CT 578134
  2834=》CT 689245
  9002=》CT 356912
  0651=》CT 245801
  0899=》CT 689245
  0942=》CT 801467
  5334=》CT 689245
  2174=》CT 023689
  6730=》CT 578134
  6999=》CT 245801
  0452=》CT 023689
  7263=》CT 790356
  3426=》CT 689245
  8304=》CT 689245
  1268=》CT 023689
  8810=》CT 245801
  4743=》CT 912578
  6022=》CT 023689
  9670=》CT 356912
  9905=》CT 689245
  4565=》CT 689245 *
  7503=》CT 912578
  4809=》CT 356912
  9836=》CT 689245
  6043=》CT 467023
  7439=》CT 023689
  2688=》CT 689245
  1198=》CT 578134
  3691=》CT 134790
  4816=》CT 467023 *
  3818=》CT 790356
  7453=》CT 245801
  5312=》CT 356912

 6. AfCd(ty)

  3330=》K 78902356
  0764=》K 78902356
  1225=》K 78902356
  4069=》K 67891245
  1320=》K 01235689
  9222=》K 89013467
  6389=》K 78902356
  1098=》K 12346790
  8609=》K 34568912
  2834=》K 12346790
  9002=》K 23457801
  0651=》K 67891245
  0899=》K 23457801
  0942=》K 56780134
  5334=》K 56780134
  2174=》K 56780134
  6730=》K 23457801
  6999=》K 67891245
  0452=》K 45679023
  7263=》K 67891245
  3426=》K 90124578
  8304=》K 45679023
  1268=》K 56780134
  8810=》K 12346790
  4743=》K 45679023
  6022=》K 89013467
  9670=》K 01235689
  9905=》K 56780134
  4565=》K 56780134
  7503=》K 45679023
  4809=》K 34568912
  9836=》K 89013467
  6043=》K 89013467
  7439=》K 67891245
  2688=》K 34568912
  3591=》K 12346790
  1198=》K 12346790
  4816=》K 67891245
  3818=》K 67891245
  7453=》K 67891245
  5312=》K 90124578

 7. AgmbKEc

  0669=》K 03456789
  3483=》K 81234567
  3911=》K 58901234
  9582=》K 14567890
  6524=》K 14567890
  7186=》K 92345678
  4815=》K 58901234
  6902=》K 58901234
  2144=》K 69012345
  5531=》K 58901234
  3330=》K 14567890
  0764=》K 58901234
  1225=》K 81234567
  4069=》K 36789012
  1320=》K 47890123
  9222=》K 14567890
  6389=》K 25678901
  1098=》K 36789012
  8609=》K 69012345
  2834=》K 47890123
  9002=》K 70123456
  0651=》K 14567890
  0899=》K 47890123
  0942=》K 47890123
  5334=》K 92345678
  2174=》K 36789012
  6730=》K 14567890
  6999=》K 14567890
  0452=》K 25678901
  7263=》K 81234567
  3426=》K 25678901
  8304=》K 69012345
  1268=》K 14567890
  8810=》K 69012345
  4743=》K 47890123
  6022=》K 25678901
  9670=》K 70123456
  9905=》K 47890123 *
  4565=》K 58901234
  7503=》K 58901234
  4809=》K 70123456
  9836=》K 58901234
  6043=》K 36789012
  7439=》K 36789012
  2688=》K 36789012
  3591=》K 47890123
  1198=》K 36789012
  4816=》K 47890123
  3818=》K 14567890
  7453=》K 81234567
  5312=》K 69012345

 8. AeKc

  3483=》EKOR 01345678
  3911=》EKOR 01345678
  9582=》EKOR 89123456
  6524=》EKOR 12456789
  7186=》EKOR 23567890
  4815=》EKOR 56890123
  6902=》EKOR 89123456
  2144=》EKOR 78012345
  5531=》EKOR 78012345
  3330=》EKOR 89123456
  0764=》EKOR 90234567
  1225=》EKOR 56890123
  4069=》EKOR 23567890
  1320=》EKOR 56890123
  9222=》EKOR 67901234
  6389=》EKOR 34678901
  1098=》EKOR 67901234
  8609=》EKOR 90234567
  2834=》EKOR 90234567
  9002=》EKOR 67901234
  0651=》EKOR 45789012
  0899=》EKOR 89123456
  0942=》EKOR 78012345
  5334=》EKOR 90234567
  2174=》EKOR 45789012
  6730=》EKOR 34678901
  6999=》EKOR 78012345
  0452=》EKOR 89123456
  7263=》EKOR 23567890
  3426=》EKOR 23567890
  8304=》EKOR 34678901
  1268=》EKOR 23567890
  8810=》EKOR 78012345
  4743=》EKOR 90234567
  6022=》EKOR 90234567
  9670=》EKOR 56890123
  9905=》EKOR 12456789
  4565=》EKOR 23567890
  7503=》EKOR 67901234
  4809=》EKOR 67901234
  9836=》EKOR 90234567
  6043=》EKOR 45789012
  7439=》EKOR 12456789
  2688=》EKOR 89123456
  3591=》EKOR 34678901
  1198=》EKOR 56890123
  4816=》EKOR 78012345
  3818=》EKOR 23567890
  7453=》EKOR 45789012
  5312=》EKOR 23567890

 9. CfEd

  6524=》EKOR 34569012
  7186=》EKOR 12347890
  4815=》EKOR 67892345
  6902=》EKOR 45670123
  2144=》EKOR 23458901
  5531=》EKOR 12347890
  3330=》EKOR 34569012
  0764=》EKOR 34569012
  1225=》EKOR 12347890
  4069=》EKOR 12347890
  1320=》EKOR 90125678
  9222=》EKOR 89014567
  6389=》EKOR 78903456
  1098=》EKOR 23458901
  8609=》EKOR 23458901
  2834=》EKOR 34569012
  9002=》EKOR 12347890
  0651=》EKOR 34569012
  0899=》EKOR 45670123
  0942=》EKOR 89014567
  5334=》EKOR 90125678*
  2174=》EKOR 90125678
  6730=》EKOR 89014567
  6999=》EKOR 34569012
  0452=》EKOR 45670123
  7263=》EKOR 34569012
  3426=》EKOR 12347890
  8304=》EKOR 90125678
  1268=》EKOR 34569012
  8810=》EKOR 12347890
  4743=》EKOR 67892345
  6022=》EKOR 34569012
  9670=》EKOR 34569012
  9905=》EKOR 56781234
  4565=》EKOR 12347890
  7503=》EKOR 78903456
  4809=》EKOR 56781234
  9836=》EKOR 23458901
  6043=》EKOR 34569012
  7439=》EKOR 56781234
  2688=》EKOR 23458901
  3591=》EKOR 23458901
  1198=》EKOR 89014567
  4816=》EKOR 89014567
  3818=》EKOR 56781234
  7453=》EKOR 56781234
  5312=》EKOR 23458901

 10. AgtyCbmb

  0469=》OFF SHIO 05
  2070=》OFF SHIO 08
  9960=》OFF SHIO 11
  2042=》OFF SHIO 06
  1990=》OFF SHIO 11
  4798=》OFF SHIO 06
  0938=》OFF SHIO 01
  1091=》OFF SHIO 08
  1296=》OFF SHIO 06
  0339=》OFF SHIO 11
  2807=》OFF SHIO 09
  1299=》OFF SHIO 06
  7293=》OFF SHIO 09
  9359=》OFF SHIO 06
  2291=》OFF SHIO 09
  0389=》OFF SHIO 09
  3246=》OFF SHIO 02
  5959=》OFF SHIO 06
  9938=》OFF SHIO 08
  6847=》OFF SHIO 10
  4607=》OFF SHIO 02
  6045=》OFF SHIO 02
  8869=》OFF SHIO 10
  1487=》OFF SHIO 01
  5274=》OFF SHIO 12
  0098=》OFF SHIO 02
  7861=》OFF SHIO 02
  1256=》OFF SHIO 08
  0901=》OFF SHIO 07
  5039=》OFF SHIO 12
  0350=》OFF SHIO 12
  8619=》OFF SHIO 12
  4662=》OFF SHIO 07
  5199=》OFF SHIO 11
  0669=》OFF SHIO 10
  3483=》OFF SHIO 06
  3911=》OFF SHIO 08
  9582=》OFF SHIO 01
  6524=》OFF SHIO 10
  7186=》OFF SHIO 08
  4815=》OFF SHIO 10
  6902=》OFF SHIO 11
  2144=》OFF SHIO 02
  5531=》OFF SHIO 02
  3330=》OFF SHIO 12
  0764=》OFF SHIO 02
  1225=》OFF SHIO 07
  4069=》OFF SHIO 02
  1320=》OFF SHIO 01
  9222=》OFF SHIO 01
  6389=》OFF SHIO 08
  1098=》OFF SHIO 12
  8609=》OFF SHIO 08
  2834=》OFF SHIO 08
  9002=》OFF SHIO 09
  0651=》OFF SHIO 06
  0899=》OFF SHIO 10
  0942=》OFF SHIO 09
  5334=》OFF SHIO 01
  2174=》OFF SHIO 02
  6730=》OFF SHIO 02
  6999=》OFF SHIO 01
  0452=》OFF SHIO 06
  7263=》OFF SHIO 08
  3426=》OFF SHIO 10
  8304=》OFF SHIO 10
  1268=》OFF SHIO 08
  8810=》OFF SHIO 02
  4743=》OFF SHIO 12
  6022=》OFF SHIO 06
  9670=》OFF SHIO 10
  9905=》OFF SHIO 12
  4565=》OFF SHIO 12
  7503=》OFF SHIO 02
  4809=》OFF SHIO 10
  9836=》OFF SHIO 08
  6043=》OFF SHIO 07
  7439=》OFF SHIO 06
  2688=》OFF SHIO 11
  3591=》OFF SHIO 07
  1198=》OFF SHIO 10
  4816=》OFF SHIO 02
  3818=》OFF SHIO 08
  7453=》OFF SHIO 05
  5312=》OFF SHIO 10

 11. AityKgty

  6084=》OFF SHIO 03
  6918=》OFF SHIO 08
  1472=》OFF SHIO 08
  0949=》OFF SHIO 08
  1601=》OFF SHIO 08
  3992=》OFF SHIO 08
  4023=》OFF SHIO 06
  5473=》OFF SHIO 05
  5210=》OFF SHIO 06
  9948=》OFF SHIO 07
  9188=》OFF SHIO 05
  3570=》OFF SHIO 12
  6353=》OFF SHIO 07
  2805=》OFF SHIO 09
  8920=》OFF SHIO 08
  4359=》OFF SHIO 12
  8255=》OFF SHIO 07
  1753=》OFF SHIO 05
  6370=》OFF SHIO 04
  1862=》OFF SHIO 07
  7605=》OFF SHIO 06
  8979=》OFF SHIO 11
  9281=》OFF SHIO 07
  3075=》OFF SHIO 12
  5039=》OFF SHIO 08
  7925=》OFF SHIO 10
  9078=》OFF SHIO 04
  5837=》OFF SHIO 07
  2785=》OFF SHIO 08
  9294=》OFF SHIO 08
  6873=》OFF SHIO 11
  5983=》OFF SHIO 09
  8005=》OFF SHIO 11
  0788=》OFF SHIO 09
  2291=》OFF SHIO 10
  3231=》OFF SHIO 04
  0186=》OFF SHIO 12
  1985=》OFF SHIO 10
  9229=》OFF SHIO 04
  3892=》OFF SHIO 07
  5006=》OFF SHIO 10
  0439=》OFF SHIO 07
  0469=》OFF SHIO 08
  2070=》OFF SHIO 05
  9960=》OFF SHIO 10
  2042=》OFF SHIO 09
  1990=》OFF SHIO 12
  4798=》OFF SHIO 06
  0938=》OFF SHIO 05
  1091=》OFF SHIO 10
  1296=》OFF SHIO 04
  0339=》OFF SHIO 04
  2807=》OFF SHIO 07
  1299=》OFF SHIO 05
  7293=》OFF SHIO 04
  9359=》OFF SHIO 06
  2291=》OFF SHIO 12
  0389=》OFF SHIO 04
  3246=》OFF SHIO 05
  5959=》OFF SHIO 12
  9938=》OFF SHIO 05
  6847=》OFF SHIO 06
  4607=》OFF SHIO 05
  6045=》OFF SHIO 10
  8869=》OFF SHIO 04
  1487=》OFF SHIO 09
  5274=》OFF SHIO 06
  0098=》OFF SHIO 12
  7861=》OFF SHIO 12
  1256=》OFF SHIO 07
  0901=》OFF SHIO 07
  5039=》OFF SHIO 11
  0350=》OFF SHIO 08
  8619=》OFF SHIO 09
  4662=》OFF SHIO 05
  5199=》OFF SHIO 09*
  0669=》OFF SHIO 10
  3483=》OFF SHIO 04
  3911=》OFF SHIO 09
  9582=》OFF SHIO 06
  6524=》OFF SHIO 04
  7186=》OFF SHIO 10
  4815=》OFF SHIO 07
  6902=》OFF SHIO 07
  2144=》OFF SHIO 05
  5531=》OFF SHIO 05
  3330=》OFF SHIO 09
  0764=》OFF SHIO 10
  1225=》OFF SHIO 10
  4069=》OFF SHIO 10
  1320=》OFF SHIO 05
  9222=》OFF SHIO 12
  6389=》OFF SHIO 09
  1098=》OFF SHIO 05
  8609=》OFF SHIO 09
  2834=》OFF SHIO 04
  9002=》OFF SHIO 07
  0651=》OFF SHIO 04
  0899=》OFF SHIO 12
  0942=》OFF SHIO 07
  5334=》OFF SHIO 04
  2174=》OFF SHIO 04
  6730=》OFF SHIO 06
  6999=》OFF SHIO 11
  0452=》OFF SHIO 07
  7263=》OFF SHIO 11
  3426=》OFF SHIO 07
  8304=》OFF SHIO 10
  1268=》OFF SHIO 08
  8810=》OFF SHIO 05
  4743=》OFF SHIO 05
  6022=》OFF SHIO 09
  9670=》OFF SHIO 10
  9905=》OFF SHIO 10
  4565=》OFF SHIO 12
  7503=》OFF SHIO 12
  4809=》OFF SHIO 08
  9836=》OFF SHIO 08
  6043=》OFF SHIO 04
  7439=》OFF SHIO 04 *
  2688=》OFF SHIO 08
  1198=》OFF SHIO 12
  3591=》OFF SHIO 11
  4816=》OFF SHIO 09
  3818=》OFF SHIO 05
  7453=》OFF SHIO 11
  5312=》OFF SHIO 11

 12. AimlCe

  8869=》OFF SHIO 03
  1487=》OFF SHIO 04
  5274=》OFF SHIO 04
  0098=》OFF SHIO 04
  7861=》OFF SHIO 12
  1256=》OFF SHIO 08
  0901=》OFF SHIO 06
  5039=》OFF SHIO 04
  0350=》OFF SHIO 05
  8619=》OFF SHIO 05
  4662=》OFF SHIO 05
  5199=》OFF SHIO 04
  0669=》OFF SHIO 10
  3483=》OFF SHIO 09
  3911=》OFF SHIO 10
  9582=》OFF SHIO 06
  6524=》OFF SHIO 10
  7186=》OFF SHIO 10
  4815=》OFF SHIO 10
  6902=》OFF SHIO 10
  2144=》OFF SHIO 09
  5531=》OFF SHIO 12
  3330=》OFF SHIO 10
  0764=》OFF SHIO 09
  1225=》OFF SHIO 04
  4069=》OFF SHIO 12
  1320=》OFF SHIO 04
  9222=》OFF SHIO 10
  6389=》OFF SHIO 10
  1098=》OFF SHIO 05
  8609=》OFF SHIO 05
  2834=》OFF SHIO 06
  9002=》OFF SHIO 06
  0651=》OFF SHIO 10
  0899=》OFF SHIO 09
  0942=》OFF SHIO 08
  5334=》OFF SHIO 12
  2174=》OFF SHIO 09
  6730=》OFF SHIO 05
  6999=》OFF SHIO 08
  0452=》OFF SHIO 12
  7263=》OFF SHIO 05
  3426=》OFF SHIO 11
  8304=》OFF SHIO 04
  1268=》OFF SHIO 09
  8810=》OFF SHIO 10
  4743=》OFF SHIO 07
  6022=》OFF SHIO 06
  9670=》OFF SHIO 06
  9905=》OFF SHIO 06
  4565=》OFF SHIO 09
  7503=》OFF SHIO 06
  4809=》OFF SHIO 09
  9836=》OFF SHIO 06
  6043=》OFF SHIO 06
  7439=》OFF SHIO 08
  2688=》OFF SHIO 08
  3591=》OFF SHIO 08
  1198=》OFF SHIO 10
  4816=》OFF SHIO 11
  3818=》OFF SHIO 07
  7453=》OFF SHIO 05
  5312=》OFF SHIO 04

 13. AhmlAc

  1760=》Off JML 3
  8676=》Off JML 1
  3178=》Off JML 0
  2169=》Off JML 7
  0839=》Off JML 9
  5868=》Off JML 1
  9233=》Off JML 4
  6529=》Off JML 0
  7939=》Off JML 8
  7994=》Off JML 0
  4199=》Off JML 8
  8155=》Off JML 3
  0742=》Off JML 1
  2742=》Off JML 0
  2536=》Off JML 4
  6992=》Off JML 1
  5127=》Off JML 1
  4602=》Off JML 9
  1113=》Off JML 3
  3758=》Off JML 0
  9920=》Off JML 1
  8918=》Off JML 3
  2726=》Off JML 4
  6932=》Off JML 6
  2580=》Off JML 4
  7688=》Off JML 1
  3112=》Off JML 6
  0822=》Off JML 9
  6084=》Off JML 1
  6918=》Off JML 0
  1472=》Off JML 1
  0949=》Off JML 7
  1601=》Off JML 0
  3992=》Off JML 3
  4023=》Off JML 7
  5473=》Off JML 8
  5210=》Off JML 9
  9948=》Off JML 0
  9188=》Off JML 1
  3570=》Off JML 4
  6353=》Off JML 3
  2805=》Off JML 6
  8920=》Off JML 3
  4359=》Off JML 9
  8255=》Off JML 0
  1753=》Off JML 6
  6370=》Off JML 2
  1862=》Off JML 6
  7605=》Off JML 7 *
  8979=》Off JML 9 *
  9281=》Off JML 0
  3075=》Off JML 7
  5039=》Off JML 4
  7925=》Off JML 8
  9078=》Off JML 0
  5837=》Off JML 7
  2785=》Off JML 8
  9294=》Off JML 7
  6873=》Off JML 6
  5983=》Off JML 7
  8005=》Off JML 6
  0788=》Off JML 7
  2291=》Off JML 6
  3231=》Off JML 0
  0186=》Off JML 3
  1985=》Off JML 8
  9229=》Off JML 7
  3892=》Off JML 9
  5006=》Off JML 6
  0439=》Off JML 3
  0469=》Off JML 9
  2070=》Off JML 6
  9960=》Off JML 5
  2042=》Off JML 3
  1990=》Off JML 3
  4798=》Off JML 9
  0938=》Off JML 7
  1091=》Off JML 0
  1296=》Off JML 0
  0339=》Off JML 2
  2807=》Off JML 1
  1299=》Off JML 5
  7293=》Off JML 4
  9359=》Off JML 7
  2291=》Off JML 2
  0389=》Off JML 4
  3246=》Off JML 8
  5959=》Off JML 0
  9938=》Off JML 8
  6847=》Off JML 4
  4607=》Off JML 1
  6045=》Off JML 7
  8869=》Off JML 0
  1487=》Off JML 0
  5274=》Off JML 6
  0098=》Off JML 2
  7861=》Off JML 0
  1256=》Off JML 2
  0901=》Off JML 2
  5039=》Off JML 9
  0350=》Off JML 5
  8619=》Off JML 2
  4662=》Off JML 6
  5199=》Off JML 8
  0669=》Off JML 9
  3483=》Off JML 1
  3911=》Off JML 7
  9582=》Off JML 9
  6524=》Off JML 1
  7186=》Off JML 2
  4815=》Off JML 3
  6902=》Off JML 3
  2144=》Off JML 8
  5531=》Off JML 0
  3330=》Off JML 3
  0764=》Off JML 0
  1225=》Off JML 2
  4069=》Off JML 2 *
  1320=》Off JML 6
  9222=》Off JML 4
  6389=》Off JML 8 *
  1098=》Off JML 3
  8609=》Off JML 2
  2834=》Off JML 6
  9002=》Off JML 1
  0651=》Off JML 7
  0899=》Off JML 1
  0942=》Off JML 4
  5334=》Off JML 5
  2174=》Off JML 8
  6730=》Off JML 6
  6999=》Off JML 3
  0452=》Off JML 2
  7263=》Off JML 2
  3426=》Off JML 6
  8304=》Off JML 4
  1268=》Off JML 3
  8810=》Off JML 3
  4743=》Off JML 6
  6022=》Off JML 4
  9670=》Off JML 3
  9905=》Off JML 0
  4565=》Off JML 8
  7503=》Off JML 4
  4809=》Off JML 2
  9836=》Off JML 0
  6043=》Off JML 9
  7439=》Off JML 1
  2688=》Off JML 8
  1198=》Off JML 0
  3591=》Off JML 1
  4816=》Off JML 6
  3818=》Off JML 2
  7453=》Off JML 9
  5312=》Off JML 2

 14. lCgmlK

  1985=》Off JML 5
  9229=》Off JML 6
  3892=》Off JML 6
  5006=》Off JML 6
  0439=》Off JML 4
  0469=》Off JML 8
  2070=》Off JML 1
  9960=》Off JML 0
  2042=》Off JML 1
  1990=》Off JML 2
  4798=》Off JML 0
  0938=》Off JML 9
  1091=》Off JML 0
  1296=》Off JML 1
  0339=》Off JML 6
  2807=》Off JML 4
  1299=》Off JML 9
  7293=》Off JML 1
  9359=》Off JML 9
  2291=》Off JML 0
  0389=》Off JML 3
  3246=》Off JML 8
  5959=》Off JML 6
  9938=》Off JML 0
  6847=》Off JML 2
  4607=》Off JML 4
  6045=》Off JML 9
  8869=》Off JML 3
  1487=》Off JML 6
  5274=》Off JML 1
  0098=》Off JML 2
  7861=》Off JML 1
  1256=》Off JML 4
  0901=》Off JML 6
  5039=》Off JML 2
  0350=》Off JML 7
  8619=》Off JML 1
  4662=》Off JML 8
  5199=》Off JML 3
  0669=》Off JML 7
  3483=》Off JML 7
  3911=》Off JML 0
  9582=》Off JML 4
  6524=》Off JML 1
  7186=》Off JML 3
  4815=》Off JML 6
  6902=》Off JML 1
  2144=》Off JML 3
  5531=》Off JML 6
  3330=》Off JML 8
  0764=》Off JML 5
  1225=》Off JML 2
  4069=》Off JML 4
  1320=》Off JML 8
  9222=》Off JML 3
  6389=》Off JML 6
  1098=》Off JML 6
  8609=》Off JML 2
  2834=》Off JML 8
  9002=》Off JML 2
  0651=》Off JML 0
  0899=》Off JML 3
  0942=》Off JML 9
  5334=》Off JML 4
  2174=》Off JML 3 *
  6730=》Off JML 6
  6999=》Off JML 9
  0452=》Off JML 1
  7263=》Off JML 9
  3426=》Off JML 7
  8304=》Off JML 4
  1268=》Off JML 4
  8810=》Off JML 8
  4743=》Off JML 4
  6022=》Off JML 0
  9670=》Off JML 9
  9905=》Off JML 4
  4565=》Off JML 4
  7503=》Off JML 0
  4909=》Off JML 7
  9836=》Off JML 6
  6043=》Off JML 1
  7439=》Off JML 1
  2688=》Off JML 7
  1198=》Off JML 0
  3591=》Off JML 2
  4816=》Off JML 1
  3818=》Off JML 4
  7453=》Off JML 2
  5312=》Off JML 4

 15. PREDIKSI HONGKONG POOLS

  MINGGU 28 – 11 – 2021
  ═══════════════════════
  ═══════════════════════
  ANGKA MAIN =>> 0458

  POLA SERANG 2D

  0x x0

  4x x4

  5x x5

  8x x8

  ANGKA BBFS =>> 0134589

  ANGKA CB =>> 8/5

  ═
  ═

  TETAP UTAMAKAN PREDIKSI SENDIRI

  DAN JANGAN LUPA MAMPIR LUR DI GUBUK

  KECIL KAMI.. . ==>>> https://muraprediksi.com

  SALAM JP 🀝🀝
  ══════════════════════════════
  ══════════════════════════════

 16. HONGKONG MINGGU 28/11/2021
  4818 β€’ ai β€’ 7234
  7453 β€’ ai β€’ 4901
  5312 β€’ ai β€’ 7234
  0329 β€’ ai β€’ 6123
  0151 β€’ ai β€’ 4901
  9118 β€’ ai β€’ 7234
  1012 β€’ ai β€’ 7234
  0870 β€’ ai β€’ 1678
  2626 β€’ ai β€’ 6123
  9766 β€’ ai β€’ 2789
  0874 β€’ ai β€’ 1678
  0488 β€’ ai β€’ 0567
  9236 β€’ ai β€’ 9456
  7465 β€’ ai β€’ 2789
  2428 β€’ ai β€’ 6123
  3532 β€’ ai β€’ 9456
  5725 β€’ ai β€’ 6123

  Link Baru Master Togel Jitu
  https://angkamaster.link

 17. HKG-MINGGU
  *******
  2291 : 2 :lk
  0389 : 5 :lk
  3246 : 4 :lk
  5959 : 9 :lk
  9938 : 7 :lk
  6847 : 7 :lk
  4607 : 8 :lk
  6045 : 3 :lk
  8869 : 7 :lk
  1487 : 2 :lk
  5274 : 5 :lk
  0098 : 0 :lk
  7861 : 8 :lk
  1256 : 3 :lk
  0901 : 0 :lk
  5039 : 2 :lk
  0350 : 5 :lk
  8619 : 9 :lk
  4662 : 2 :lk
  5199 : 9 :lk
  0669 : 3 :lk
  3483 : 8 :lk
  3911 : 1 :lk
  9582 : 9 :lk
  6524 : 9 :lk
  7186 : 9 :lk
  4815 : 7 :lk
  6902 : 1 :lk
  2144 : 0 :lk
  5531 : 5 :lk
  3330 : 3 :lk
  0764 : 9 :lk
  1225 : 4 :lk
  4069 : 1 :lk
  1320 : 1 :lk
  9222 : 3 :lk
  6389 : 5 :lk
  1098 : 1 :lk
  8609 : 9 :lk
  2834 : 1 :lk
  9002 : 3 :lk
  0651 : 8 :lk
  0899 : 3 :lk
  0942 : 7 :lk
  5334 : 5 :lk
  2174 : 2 :lk
  6730 : 3 :lk
  6999 : 1 :lk
  0452 : 2 :lk
  7263 : 8 :lk
  3426 : 9 :lk
  8304 : 1 :lk
  1268 : 7 :lk
  8810 : 3 :lk
  4743 : 4 :lk
  6022 : 2 :lk
  9670 : 7 :lk
  9905 : 2 :lk
  4565 : 4 :lk
  7503 : 5 :lk
  4809 : 4 :lk
  9836 : 3 :lk
  6043 : 8 :lk
  7439 : 2 :lk
  2688 : 5 :lk
  3591 : 1 :lk
  1198 : 5 :lk
  4816 : 4 :lk

  3818 : 5 : X
  7453 : 5 :lk
  5312 : 1 :lk
  0329 : 2 :lk
  0151 : 7 :lk
  9118 : 4 :lk
  1012 : 9 :lk
  0870 : 9 :lk
  2626 : 1 :lk
  9766 : 3 :lk
  0874 : 0 :lk
  0488 : 9 :lk
  9236 : 4 :lk
  7465 : 8 :lk
  2428 : 9 :lk
  3532 : 6 :lk
  5725 : 8 :lk

  ______________

  SUATU KEHORMATAN BAGI KAMI UNTUK BERBAGI PREDIKSI DI GUBUK KAMI ;

  http://mataelangprediksi.com/Hongkong/hkg-minggu


 18. HONGKONG MINGGU

  1268 = 135 Ai
  8810 = 024 Ai
  4743 = 802 Ai
  6022 = 802 Ai
  9670 = 802 Ai
  9905 = 246 Ai
  4565 = 802 Ai
  7503 = 791 Ai
  4809 = 913 Ai
  9836 = 135 Ai
  9043 = 913 Ai
  7439 = 791 Ai
  2688 = 579 Ai
  3591 = 468 Ai
  1198 = 246 Ai
  4816 = 135 Ai
  3818 = 135 Ai
  7453 = 135 Ai
  5312 = 246 Ai
  0329 = 135 Ai
  0151 = 579 Ai
  9118 = 268 Ai
  1012 = 157 Ai
  0870 = 602 Ai
  2626 = 268 Ai
  9766 = 480 Ai
  0874 = 268 Ai
  0488 = 824 Ai
  9236 = 591 Ai
  7465 = 602 Ai
  2428 = 480 Ai
  3532 = 602 Ai
  5752 = 935 Ai
  CaNO+CgNO

  LINE INVES

  90*92*94*98*96*30*32*34*38*36
  50*52*54*58*56

  https://zonajackpot.online/

 19. HONGKONG MINGGU

  6389=CT BESAR – GANJIL
  1098=CT KECIL – GENAP
  8609=CT KECIL – GANJIL
  2834=CT KECIL – GENAP
  9002=CT KECIL – GANJIL
  0651=CT BESAR – GANJIL
  0899=CT KECIL – GENAP
  0942=CT KECIL – GANJIL
  5334=CT KECIL – GANJIL
  2174=CT KECIL – GENAP
  6730=CT BESAR – GANJIL
  6999=CT KECIL – GANJIL
  0452=CT BESAR – GENAP
  7263=CT KECIL – GENAP
  3426=CT KECIL – GENAP
  8304=CT BESAR – GENAP
  1268=CT KECIL – GANJIL
  8810=CT KECIL – GENAP
  4743=CT KECIL – GENAP
  6022=CT BESAR – GANJIL
  9670=CT BESAR – GANJIL
  9905=CT BESAR – GENAP
  4565=CT KECIL – GENAP
  7503=CT BESAR – GANJIL
  4809=CT KECIL – GANJIL
  9836=CT KECIL – GANJIL
  6043=CT KECIL – GANJIL
  7439=CT BESAR – GENAP
  2688=CT KECIL – GANJIL
  3591=CT KECIL – GENAP
  1198=CT KECIL – GANJIL
  4816=CT KECIL – GENAP
  3818=CT KECIL – GANJIL
  7453=CT KECIL – GENAP
  5312=CT BESAR – GANJIL
  0329=CT BESAR – GENAP
  0151=CT KECIL – GANJIL
  9118=CT KECIL – GENAP
  1012=CT KECIL – GENAP
  0870=CT KECIL – GENAP
  2626=CT KECIL – GENAP
  9766=CT BESAR – GENAP
  0874=CT KECIL – GANJIL
  0488=CT KECIL – GENAP
  9236=CT KECIL – GENAP
  7456=CT KECIL – GENAP
  2428=CT BESAR – GANJIL
  3532=CT KECIL – GANJIL
  5725=CT KECIL — GENAP
  AdTY+KeML HN5
  AdTY+KaN0 HN0

  https://prediktor-club.com/hongkong-minggu/

 20. HONGKONG MINGGU

  AI HARIAN

  3818 = AI = 5 7 0
  7453 = AI = 7 9 2
  5312 = AI = 7 9 2
  0329 = AI = 1 3 6
  0151 = AI = 3 5 8
  9118 = AI = 0 2 5
  1012 = AI = 8 0 3
  0870 = AI = 6 8 1
  2626 = AI = 1 3 6
  9766 = AI = 4 6 9
  0874 = AI = 6 8 1
  0488 = AI = 3 5 8
  9236 = AI = 0 2 5
  7465 = AI = 2 4 7
  2428 = AI = 0 2 5
  3532 = AI = 0 2 5
  5725 = AI = 6 8 1

  A2+E8.ix(mb)

  Demikianlah Prediksi dari kami. semoga bisa membantu sobat semua.
  prediksi selengkapnya bisa dilihat di markaz kami…
  Klik >>> http://213.59.123.24/hk-minggu/

 21. Prediksi Togel Jitu Hongkong Minggu 28 November 2021
  Angka Main : >> 1 2 5 6 7 <<
  2D-
  67*27*71*72*56
  65*12*15*21*52

  3D-
  267*527*571*572*256
  265*612*615*621*652

  4D-
  5267*6527*6571*6572*7256
  7265*7612*7615*7621*7652

  TWIN : 11*55

  SHIO : MONYET

  Macau : 12*56

  Colok Bebas : 1*5

  TERIMA KASIH TEMPATNYA BOSSKU…
  DI TUNGGU KUNJUNGAN BALIKNYA..
  https://wlla.info/hk-minggu/

 22. 8304 = 9136 ..ai
  1268 = 4681 ..ai
  8810 = 9136 ..ai
  4743 = 8025 ..ai
  6022 = 8025 ..ai
  9670 = 3570 ..ai
  9905 = 6803 ..ai
  4565 = 1358 ..ai
  7503 = 9136 ..ai
  4809 = 4681 ..ai
  9836 = 4681 ..ai
  6043 = 7914 ..ai
  7439 = 1358 ..ai
  2688 = 7914 ..ai
  3591 = 4681 ..ai
  1198 = 6803 ..ai
  4816 = 7914 ..ai
  3818 = 8025 ..ai
  7453 = 8025 ..ai
  5312 = 9136 ..ai
  0329 = 8025 ..ai
  0151 = 1358 ..ai
  9118 = 9136 ..ai
  6801 = 5792 ..ai
  0870 = 2469 ..ai
  2626 = 4681 ..ai
  9766 = 3570 ..ai
  0874 = 8025 ..ai
  0488 = 6803 ..ai
  9236 = 6803 ..ai
  7465 = 1358 ..ai
  2428 = 3570 ..ai
  3532 = 4681 ..ai
  5725 = 5792 ..ai

  A1IX+C4IX=TY(N3)

  MAMPIR LUR KERUMAH DI
  https://zha-gita.com

 23. E-10 JML

  1268 β˜… 246 JMLβ˜…7890135

  8810 β˜… 024 JMLβ˜…5678913

  4743 β˜… 791 JMLβ˜…2345680

  6022 β˜… 802 JMLβ˜…3456791

  9670 β˜… 024 JMLβ˜…5678913

  9905 β˜… 579 JMLβ˜…0123468

  4565 β˜… 579 JMLβ˜…0123468

  7503 β˜… 791 JMLβ˜…2345680

  4809 β˜… 135 JMLβ˜…6789024

  9836 β˜… 468 JMLβ˜…9012357

  0043 β˜… 791 JMLβ˜…2345680

  7439 β˜… 135 JMLβ˜…6789024

  2688 β˜… 246 JMLβ˜…7890135

  3591 β˜… 913 JMLβ˜…4567802

  1198 β˜… 246 JMLβ˜…7890135

  4816 β˜… 468 JMLβ˜…9012357

  3818 β˜… 246 JMLβ˜…7890135

  7453 β˜… 791 JMLβ˜…2345680

  5312 β˜… 802 JMLβ˜…3456791

  0329 β˜… 135 JMLβ˜…6789024

  0151 β˜… 913 JMLβ˜…4567802

  9118 β˜… 246 JMLβ˜…7890135

  1012 β˜… 802 JMLβ˜…3456791

  0870 β˜… 024 JMLβ˜…5678913

  2626 β˜… 468 JMLβ˜…9012357

  9766 β˜… 468 JMLβ˜…9012357

  0874 β˜… 680 JMLβ˜…1234579

  0488 β˜… 246 JMLβ˜…7890135

  9236 β˜… 468 JMLβ˜…9012357

  7465 β˜… 579 JMLβ˜…0123468

  2428 β˜… 246 JMLβ˜…7890135

  3532 β˜… 802 JMLβ˜…3456791

  5725 β˜… 579 JMLβ˜…0123468

  50 51 52 53 54 56 57 58 59
  70 71 72 73 74 76 78 79
  90 91 92 93 94 95 96 98

  JML 0123468

  51 53 56 57 58
  71 73 74 76 78
  91 92 93 94 96 98

  AI 2167

  51 56 57
  71 73 74 76 78
  91 92 96

  PANGKAS JML KE 2

  5312 β˜… 5432 JML

  0329 β˜… 9876 JML

  0151 β˜… 9876 JML

  9118 β˜… 4321 JML

  1012 β˜… 8765 JML

  0870 β˜… 9876 JML

  2626 β˜… 7654 JML

  9766 β˜… 4321 JML

  0874 β˜… 9876 JML

  0488 β˜… 9876 JML

  9236 β˜… 4321 JML

  7465 β˜… 2198 JML

  2428 β˜… 7654 JML

  3532 β˜… 0987 JML

  5725 β˜… 5432 JML

  JML TERKUAT 234

  56 57
  74 76
  91 92

  ai syantik 7

  PINUL ANGKA TETAHIR

  ((74 76 75))
  ============

  TKP HEBAT
  https://perawanhebat.com

 24. HONGKONG MINGGU 28/11/2021
  0151= 678 ai
  9118= 234 ai
  1012= 567 ai
  0870= 890 ai
  2626= 678 ai
  9766= 678 ai
  0874= 012 ai
  0488= 234 ai
  9236= 678 ai
  7465= 890 ai
  2428= 234 ai
  3532= 567 ai
  5725= 890 ai

  FULL PREDIKSI KLIK
  https://mimpitogel.one

 25. HONGKONG MINGGU

  BBFS 2D BELAKANG

  3591 = 9 1 2 5 6 8 =>> TARDAL 2D
  1198 = 4 6 7 0 1 3 =>> TARDAL 2D
  4816 = 9 1 2 5 6 8 =>> TARDAL 2D
  3818 = 3 5 6 9 0 2 =>> TARDAL 2D
  7453 = 2 4 5 8 9 1 =>> TARDAL 2D
  5312 = 6 8 9 2 3 5 =>> TARDAL 2D
  0329 = 9 1 2 5 6 8 =>> TARDAL 2D
  0151 = 5 7 8 1 2 4 =>> TARDAL 2D
  9118 = 5 7 8 1 2 4 =>> TARDAL 2D
  1012 = 7 9 0 3 4 6 =>> TARDAL 2D
  0870 = 6 8 9 2 3 5 =>> TARDAL 2D
  2626 = 4 6 7 0 1 3 =>> TARDAL 2D
  9766 = 1 3 4 7 8 0 =>> TARDAL 2D
  0874 = 1 3 4 7 8 0 =>> TARDAL 2D
  0488 = 0 2 3 6 7 9 =>> TARDAL 2D
  9236 = 3 5 6 9 0 2 =>> TARDAL 2D
  7465 = 6 8 9 2 3 5 =>> TARDAL 2D
  2428 = 9 1 2 5 6 8 =>> TARDAL 2D x
  3532 = 9 1 2 5 6 8 =>> TARDAL 2D
  5725 = 4 6 7 0 1 3 =>> TARDAL 2D

  K5.mb+E2.ml(mb)

  UPS Mbahh..

  Prediksi kami yang lainnya
  klik >> https://tembus2d.com/master-hk-minggu/

 26. HKG MINGGU, 28 NOP 2021

  AI 1D = 1*

  AI 3D = 019

  AI 4D = 0169

  AK 6D = 014679

  ═════════════════

  POLA 2D :

  ═════════════════

  β˜›KEP. = 1x

  β˜›EKR. = x1

  β˜›EKR. = x9

  β˜›KEP. = 9x

  ═════════════════

  INI CUMA PREDIKSI

  Tetap Upss Kawan…!!!

  SALAM JP…!!!

  Thanks Ya..

  ═════════════════

  SHARE PREDIKSI ANDA,KE WEB :

  β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ

  ⏭️ βœΉβœ… SUHUHKG ✹

  β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ

  Prediksi Grup TM-88 Bisa Membawa Keberuntungan Bagi Anda.

  Terima Kasih Atas Kunjungan nya Sobat.

 27. Permisi boooosss, numpang nempel brosur perjalanan wisata ke HONGKONG, pemberangkatan MINGGU

  HARIAN
  KOP T2 ML
  1198= 109.0
  4816= 876.3
  3818= 876.3
  7453= 432.7
  5312= 321.8
  0329= 321.8
  0151= 109.0
  9118= 109.0
  1012= 098.1
  0870= 876.3
  2626= 654.9
  9766= 765.4
  0874= 876.3
  0488= 432.7
  9236= 210.5
  7465= 432.7
  2428= 432.7
  3532= 543.2
  5725= 765.4

  HARIAN
  AS A + KOP A T2 N1
  0329
  0151= 1234
  9118= 9012
  1012= 9012
  0870= 9012
  2626= 6789
  9766= 6789
  0874= 5678
  0488= 6789
  9236= 2345
  7465= 0123
  2428= 0123
  3532= 4567
  5725= 6789

  4567 VS 6789

  2D BB :

  46 47 48 49
  56 57 58 59
  66 67 68 69
  76 77 78 79

  ATAU

  KRES AI 67

  Sekedar otak atik angka belaka boooosss, utamakan feeling dan hasil rumusan masing masing,dan tak lupa terimakasih atas kamarnya yang nyaman ini,salam.

  PS : Alamat baru : https://kimurtala.center

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *