πŸ”΄ HONGKONG KAMIS

Comments

 1. * CT NO TWIN *

  5473=》CT 0124689
  5210=》CT 0124689
  9948=》CT 0124689
  9188=》CT 0124689
  3570=》CT 0124689
  6353=》CT 0124689
  2805=》CT 0124689
  8920=》CT 0124689
  4359=》CT 0124689
  8255=》CT 0124689
  1753=》CT 0124689
  6370=》CT 0124689
  1862=》CT 0124689
  7605=》CT 0124689
  8979=》CT 0124689
  9281=》CT 0124689
  3075=》CT 0124689
  5039=》CT 0124689
  7925=》CT 0124689
  9078=》CT 0124689
  5837=》CT 0124689
  2785=》CT 0124689
  9294=》CT 0124689
  6874=》CT 0124689
  5983=》CT 0124689
  8005=》CT 0124689
  0788=》CT 0124689
  2291=》CT 0124689
  3231=》CT 0124689
  0186=》CT 0124689
  1985=》CT 0124689
  9229=》CT 0124689
  3892=》CT 0124689
  5006=》CT 0124689
  0439=》CT 0124689
  0469=》CT 0124689
  2070=》CT 0124689
  9960=》CT 0124689
  2042=》CT 0124689
  1990=》CT 0124689
  4798=》CT 0124689
  0938=》CT 0124689
  1091=》CT 0124689
  1296=》CT 0124689
  0339=》CT 0124689
  2807=》CT 0124689
  1299=》CT 0124689
  7293=》CT 0124689
  9359=》CT 0124689
  2291=》CT 0124689
  0389=》CT 0124689
  3246=》CT 0124689
  5959=》CT 0124689
  9938=》CT 0124689
  6847=》CT 0124689
  6045=》CT 0124689
  8869=》CT 0124689
  1487=》CT 0124689
  5274=》CT 0124689
  0098=》CT 0124689
  7861=》CT 0124689
  1256=》CT 0124689
  0901=》CT 0124689
  5039=》CT 0124689
  0350=》CT 0124689
  8619=》CT 0124689
  4662=》CT 0124689
  5199=》CT 0124689
  0669=》CT 0124689
  3483=》CT 0124689
  3911=》CT 0124689
  9582=》CT 0124689
  6524=》CT 0124689
  7186=》CT 0124689
  4815=》CT 0124689
  6902=》CT 0124689
  2144=》CT 0124689
  5531=》CT 0124689
  3330=》CT 0124689
  0764=》CT 0124689
  1225=》CT 0124689
  4069=》CT 0124689
  1320=》CT 0124689
  9222=》CT 0124689
  6389=》CT 0124689
  1098=》CT 0124689
  6809=》CT 0124689
  2834=》CT 0124689
  9002=》CT 0124689
  0651=》CT 0124689
  0899=》CT 0124689
  0942=》CT 0124689
  5334=》CT 0124689
  2174=》CT 0124689
  6730=》CT 0124689
  6999=》CT 0124689
  0452=》CT 0124689
  7263=》CT 0124689
  3426=》CT 0124689
  8304=》CT 0124689
  1268=》CT 0124689
  8810=》CT 0124689
  4743=》CT 0124689
  6022=》CT 0124689
  9670=》CT 0124689
  9905=》CT 0124689
  4565=》CT 0124689
  7503=》CT 0124689
  4809=》CT 0124689
  9836=》CT 0124689
  6043=》CT 0124689
  7439=》CT 0124689
  2688=》CT 0124689
  3591=》CT 0124689
  1198=》CT 0124689
  4816=》CT 0124689
  8318=》CT 0124689 *
  7453=》CT 0124689
  5312=》CT 0124689
  0329=》CT 0124689
  0151=》CT 0124689
  9118=》CT 0124689
  1012=》CT 0124689

 2. * CT NO TWIN *

  9188=》CT 1235679
  3570=》CT 1235679
  6353=》CT 1235679
  2805=》CT 1235679
  8920=》CT 1235679
  4359=》CT 1235679
  8255=》CT 1235679
  1753=》CT 1235679
  6370=》CT 1235679
  1862=》CT 1235679
  7605=》CT 1235679
  8979=》CT 1235679
  9281=》CT 1235679
  3075=》CT 1235679
  5039=》CT 1235679
  7925=》CT 1235679
  9078=》CT 1235679
  5837=》CT 1235679
  2785=》CT 1235679
  9294=》CT 1235679
  6873=》CT 1235679
  5983=》CT 1235679
  8005=》CT 1235679
  0788=》CT 1235679
  2291=》CT 1235679
  3231=》CT 1235679
  0186=》CT 1235679
  1985=》CT 1235679
  9229=》CT 1235679
  3892=》CT 1235679
  5006=》CT 1235679
  0439=》CT 1235679
  0469=》CT 1235679
  2070=》CT 1235679
  9960=》CT 1235679
  2042=》CT 1235679
  1990=》CT 1235679
  4798=》CT 1235679
  0938=》CT 1235679
  1091=》CT 1235679
  1296=》CT 1235679
  0339=》CT 1235679
  2807=》CT 1235679
  1299=》CT 1235679
  7293=》CT 1235679
  9359=》CT 1235679
  2291=》CT 1235679
  0389=》CT 1235679
  3246=》CT 1235679
  5959=》CT 1235679
  9938=》CT 1235679
  6847=》CT 1235679
  6045=》CT 1235679
  8869=》CT 1235679
  1487=》CT 1235679
  5274=》CT 1235679
  0098=》CT 1235679
  7861=》CT 1235679
  1256=》CT 1235679
  0901=》CT 1235679
  5039=》CT 1235679
  0350=》CT 1235679
  8619=》CT 1235679
  4662=》CT 1235679
  5199=》CT 1235679
  0669=》CT 1235679
  3483=》CT 1235679
  3911=》CT 1235679
  9582=》CT 1235679
  6524=》CT 1235679
  7186=》CT 1235679
  4815=》CT 1235679
  6902=》CT 1235679
  2144=》CT 1235679
  5531=》CT 1235679
  3330=》CT 1235679
  0764=》CT 1235679
  1225=》CT 1235679
  4069=》CT 1235679
  1320=》CT 1235679
  9222=》CT 1235679
  6389=》CT 1235679
  1098=》CT 1235679
  8609=》CT 1235679
  2834=》CT 1235679
  9002=》CT 1235679
  0651=》CT 1235679
  0899=》CT 1235679
  0942=》CT 1235679
  5334=》CT 1235679
  2174=》CT 1235679
  6730=》CT 1235679
  6999=》CT 1235679
  0452=》CT 1235679
  7263=》CT 1235679
  3426=》CT 1235679 *
  8304=》CT 1235679
  1268=》CT 1235679
  8810=》CT 1235679
  4743=》CT 1235679
  6022=》CT 1235679
  9670=》CT 1235679
  9905=》CT 1235679
  4565=》CT 1235679
  7503=》CT 1235679
  4809=》CT 1235679
  9836=》CT 1235679
  6043=》CT 1235679
  7439=》CT 1235679
  2688=》CT 1235679
  1198=》CT 1235679
  3591=》CT 1235679
  4816=》CT 1235679
  8318=》CT 1235679
  7453=》CT 1235679
  5312=》CT 1235679
  0329=》CT 1235679
  0151=》CT 1235679
  9118=》CT 1235679
  1012=》CT 1235679

 3. * CT NO TWIN *

  8800=》CT 0234589
  8978=》CT 0234589
  4705=》CT 0234589
  5382=》CT 0234589
  9429=》CT 0234589
  0449=》CT 0234589
  7489=》CT 0234589
  7693=》CT 0234589
  9360=》CT 0234589
  6153=》CT 0234589
  2070=》CT 0234589
  8135=》CT 0234589
  8256=》CT 0234589
  7523=》CT 0234589
  3368=》CT 0234589
  4896=》CT 0234589
  2125=》CT 0234589
  6297=》CT 0234589
  3806=》CT 0234589
  2385=》CT 0234589
  8738=》CT 0234589
  6624=》CT 0234589
  2636=》CT 0234589
  5979=》CT 0234589
  0096=》CT 0234589
  3580=》CT 0234589
  8762=》CT 0234589
  4412=》CT 0234589
  8099=》CT 0234589
  1651=》CT 0234589
  1657=》CT 0234589
  2465=》CT 0234589
  5917=》CT 0234589
  3795=》CT 0234589
  2214=》CT 0234589
  6020=》CT 0234589
  7957=》CT 0234589
  8535=》CT 0234589
  0829=》CT 0234589
  7085=》CT 0234589
  6206=》CT 0234589
  1760=》CT 0234589 *
  8676=》CT 0234589
  3178=》CT 0234589
  2169=》CT 0234589
  0839=》CT 0234589
  5868=》CT 0234589
  9233=》CT 0234589
  6529=》CT 0234589
  7939=》CT 0234589
  7994=》CT 0234589
  4199=》CT 0234589
  8155=》CT 0234589
  0742=》CT 0234589
  2742=》CT 0234589
  2536=》CT 0234589
  6992=》CT 0234589
  5127=》CT 0234589
  4602=》CT 0234589
  1113=》CT 0234589
  3758=》CT 0234589
  9920=》CT 0234589
  8918=》CT 0234589
  2726=》CT 0234589
  6932=》CT 0234589
  2580=》CT 0234589
  7688=》CT 0234589
  3112=》CT 0234589
  0822=》CT 0234589
  6084=》CT 0234589
  6918=》CT 0234589
  1472=》CT 0234589
  0949=》CT 0234589
  1601=》CT 0234589
  3992=》CT 0234589
  4023=》CT 0234589
  5473=》CT 0234589
  5210=》CT 0234589
  9948=》CT 0234589
  9188=》CT 0234589
  3570=》CT 0234589
  6353=》CT 0234589
  2805=》CT 0234589
  8920=》CT 0234589
  4359=》CT 0234589
  8255=》CT 0234589
  1753=》CT 0234589
  6370=》CT 0234589
  1862=》CT 0234589
  7605=》CT 0234589
  8979=》CT 0234589
  9281=》CT 0234589
  3075=》CT 0234589
  5039=》CT 0234589
  7925=》CT 0234589
  9078=》CT 0234589
  5837=》CT 0234589
  2785=》CT 0234589
  9294=》CT 0234589
  6874=》CT 0234589
  5983=》CT 0234589
  8005=》CT 0234589
  0788=》CT 0234589
  2291=》CT 0234589
  3231=》CT 0234589
  0186=》CT 0234589
  1985=》CT 0234589
  9229=》CT 0234589
  3892=》CT 0234589
  5006=》CT 0234589
  0439=》CT 0234589
  0469=》CT 0234589
  2070=》CT 0234589
  9960=》CT 0234589
  2042=》CT 0234589
  1990=》CT 0234589
  4798=》CT 0234589
  0938=》CT 0234589
  1091=》CT 0234589
  1296=》CT 0234589
  0339=》CT 0234589
  2807=》CT 0234589
  1299=》CT 0234589
  7293=》CT 0234589
  9359=》CT 0234589
  2291=》CT 0234589
  0389=》CT 0234589
  3246=》CT 0234589
  5959=》CT 0234589
  9938=》CT 0234589
  6847=》CT 0234589
  4607=》CT 0234589
  6045=》CT 0234589
  8869=》CT 0234589
  1487=》CT 0234589
  5274=》CT 0234589
  0098=》CT 0234589 *
  7861=》CT 0234589
  1256=》CT 0234589
  0901=》CT 0234589
  5039=》CT 0234589
  0350=》CT 0234589
  8619=》CT 0234589
  4662=》CT 0234589
  5199=》CT 0234589
  0669=》CT 0234589
  3483=》CT 0234589
  3911=》CT 0234589
  9582=》CT 0234589
  6524=》CT 0234589
  7186=》CT 0234589
  4815=》CT 0234589
  6902=》CT 0234589
  2144=》CT 0234589
  5531=》CT 0234589
  3330=》CT 0234589
  0764=》CT 0234589
  1225=》CT 0234589
  4069=》CT 0234589
  1320=》CT 0234589
  9222=》CT 0234589
  6389=》CT 0234589
  1098=》CT 0234589
  8609=》CT 0234589
  2834=》CT 0234589
  9002=》CT 0234589
  0651=》CT 0234589
  0899=》CT 0234589
  0942=》CT 0234589
  5334=》CT 0234589
  2174=》CT 0234589
  6730=》CT 0234589
  6999=》CT 0234589
  0452=》CT 0234589
  7263=》CT 0234589
  3426=》CT 0234589
  8304=》CT 0234589
  1268=》CT 0234589
  8810=》CT 0234589
  4743=》CT 0234589
  6022=》CT 0234589
  9670=》CT 0234589
  9905=》CT 0234589
  4565=》CT 0234589
  7503=》CT 0234589
  4809=》CT 0234589
  9836=》CT 0234589
  6043=》CT 0234589
  7439=》CT 0234589
  2688=》CT 0234589
  1198=》CT 0234589
  3591=》CT 0234589 *
  4816=》CT 0234589
  8318=》CT 0234589
  7453=》CT 0234589
  5312=》CT 0234589
  0329=》CT 0234589
  0151=》CT 0234589
  9118=》CT 0234589
  1012=》CT 0234589

 4. CKd(mb)

  7925=》CT 790356
  9078=》CT 134790
  5837=》CT 912578
  2785=》CT 689245
  9294=》CT 134790
  6873=》CT 689245
  5983=》CT 245801
  8005=》CT 689245
  0788=》CT 245801
  2291=》CT 023689
  3231=》CT 801467
  0186=》CT 245801
  1985=》CT 689245
  9229=》CT 467023
  3892=》CT 356912
  5006=》CT 023689
  0439=》CT 578134
  0469=》CT 023689
  2070=》CT 801467
  9960=》CT 134790
  2042=》CT 790356
  1990=》CT 134790
  4798=》CT 245801
  0938=》CT 578134
  1091=》CT 356912
  1296=》CT 134790
  0339=》CT 912578
  2807=》CT 356912
  1299=》CT 689245
  7293=》CT 245801
  9359=》CT 023689
  2291=》CT 689245
  0389=》CT 689245
  3246=》CT 023689
  5959=》CT 689245
  9938=》CT 689245
  6847=》CT 245801
  4607=》CT 467023
  6045=》CT 912578
  8869=》CT 912578
  1487=》CT 245801
  5274=》CT 578134
  0098=》CT 467023
  7861=》CT 912578
  1256=》CT 356912
  0901=》CT 356912
  5039=》CT 467023
  0350=》CT 134790
  8619=》CT 356912
  4662=》CT 912578
  5199=》CT 023689
  0669=》CT 134790
  3483=》CT 912578
  3911=》CT 790356
  0669=》CT 134790
  3483=》CT 912578
  3911=》CT 790356
  0669=》CT 134790
  3483=》CT 912578
  3911=》CT 790356 *
  9582=》CT 912578
  6524=》CT 912578
  7186=》CT 790356
  4815=》CT 578134 *
  6902=》CT 134790
  2144=》CT 356912
  5531=》CT 356912
  3330=》CT 356912
  0764=》CT 467023
  1225=》CT 023689
  4069=》CT 245801
  1320=》CT 578134
  9222=》CT 578134
  6389=》CT 245801
  1098=》CT 467023
  8609=》CT 578134
  2834=》CT 689245
  9002=》CT 356912
  0651=》CT 245801
  0899=》CT 689245
  0942=》CT 801467
  5334=》CT 689245
  2174=》CT 023689
  6730=》CT 578134
  6999=》CT 245801
  0452=》CT 023689
  7263=》CT 790356
  3426=》CT 689245
  8304=》CT 689245
  1268=》CT 023689
  8810=》CT 245801
  4743=》CT 912578
  6022=》CT 023689
  9670=》CT 356912
  9905=》CT 689245
  4565=》CT 689245 *
  7503=》CT 912578
  4809=》CT 356912
  9836=》CT 689245
  6043=》CT 467023
  7439=》CT 023689
  2688=》CT 689245
  1198=》CT 578134
  3691=》CT 134790
  4816=》CT 467023

 5. AetyEd

  5959=》CT 456781
  9938=》CT 012347
  6847=》CT 567892
  4607=》CT 789014
  6045=》CT 890125
  8869=》CT 012347
  1487=》CT 234569
  5274=》CT 789014
  0098=》CT 456781
  7861=》CT 456781
  1256=》CT 901236
  0901=》CT 890125
  5039=》CT 901236
  0350=》CT 789014
  8619=》CT 678903
  4662=》CT 890125
  5199=》CT 901236
  0669=》CT 890125
  3483=》CT 890125
  3911=》CT 234569
  9582=》CT 901236
  6524=》CT 234569
  7186=》CT 890125
  4815=》CT 901236
  6902=》CT 789014
  2144=》CT 012347
  5531=》CT 678903
  3330=》CT 456781
  0764=》CT 890125
  1225=》CT 234569
  4069=》CT 901236
  1320=》CT 234569
  9222=》CT 456781
  6389=》CT 567892
  1098=》CT 234569
  8609=》CT 789014
  2834=》CT 345670
  9002=》CT 345670
  0651=》CT 567892
  0899=》CT 012347
  0942=》CT 345670
  5334=》CT 456781
  2174=》CT 890125
  6730=》CT 901236
  6999=》CT 234569
  0452=》CT 345670
  7263=》CT 901236
  3426=》CT 345670
  8304=》CT 567892
  1268=》CT 123458
  8810=》CT 678903
  4743=》CT 123458
  6022=》CT 456781
  9670=》CT 456781
  9905=》CT 890125
  4565=》CT 345670
  7503=》CT 345670
  4809=》CT 789014 *
  9836=》CT 789014
  6043=》CT 012347
  7439=》CT 901236
  2688=》CT 789014
  1198=》CT 567892
  3591=》CT 345670
  4816=》CT 890125

 6. AgmbCCab

  9359=》K 34578012
  2291=》K 45689123
  0389=》K 45689123
  3246=》K 45689123
  5959=》K 12356890
  9938=》K 89023567
  6847=》K 23467901
  4607=》K 23467901
  6045=》K 56790234
  8869=》K 89023567
  1487=》K 78912456
  5274=》K 90134678
  0098=》K 45689123
  7861=》K 45689123
  1256=》K 34578012
  0901=》K 23467901
  5039=》K 78912456
  0350=》K 78912456
  8619=》K 89023567
  4662=》K 45689123
  5199=》K 56790234
  0669=》K 67801345
  3483=》K 56790234
  3911=》K 34578012
  9582=》K 56790234
  6524=》K 67801345
  7186=》K 12356890
  4815=》K 89023567
  6902=》K 89023567
  2144=》K 12356890
  5531=》K 90134678
  3330=》K 12356890
  0764=》K 23467901
  1225=》K 56790234
  4069=》K 45689123
  1320=》K 90134678
  9222=》K 90134678
  6389=》K 56790234
  1098=》K 23467901
  8609=》K 45689123
  2834=》K 12356890
  9002=》K 67801345
  0651=》K 90134678
  0899=》K 78912456
  0942=》K 67801345
  5334=》K 34578012
  2174=》K 12356890
  6730=》K 23467901
  6999=》K 67801345
  0452=》K 34578012 *
  7263=》K 56790234
  3426=》K 12356890
  8304=》K 45689123
  1268=》K 78912456
  8810=》K 34578012
  4743=》K 56790234
  6022=》K 89023567
  9670=》K 67801345
  9905=》K 67801345
  4565=》K 34578012
  7503=》K 12356890
  4809=》K 90134678
  9836=》K 90134678
  6043=》K 23467901
  7439=》K 78912456
  2688=》K 67801345 *
  1198=》K 34578012
  3591=》K 23467901
  4816=》K 34578012

 7. AgmbKEc

  0669=》K 03456789
  3483=》K 81234567
  3911=》K 58901234
  9582=》K 14567890
  6524=》K 14567890
  7186=》K 92345678
  4815=》K 58901234
  6902=》K 58901234
  2144=》K 69012345
  5531=》K 58901234
  3330=》K 14567890
  0764=》K 58901234
  1225=》K 81234567
  4069=》K 36789012
  1320=》K 47890123
  9222=》K 14567890
  6389=》K 25678901
  1098=》K 36789012
  8609=》K 69012345
  2834=》K 47890123
  9002=》K 70123456
  0651=》K 14567890
  0899=》K 47890123
  0942=》K 47890123
  5334=》K 92345678
  2174=》K 36789012
  6730=》K 14567890
  6999=》K 14567890
  0452=》K 25678901
  7263=》K 81234567
  3426=》K 25678901
  8304=》K 69012345
  1268=》K 14567890
  8810=》K 69012345
  4743=》K 47890123
  6022=》K 25678901
  9670=》K 70123456
  9905=》K 47890123 *
  4565=》K 58901234
  7503=》K 58901234
  4809=》K 70123456
  9836=》K 58901234
  6043=》K 36789012
  7439=》K 36789012
  2688=》K 36789012
  3591=》K 47890123
  1198=》K 36789012
  4816=》K 47890123

 8. AhmbCeml

  9359=》EKOR 01235678
  2291=》EKOR 34568901
  0389=》EKOR 56780123
  3246=》EKOR 56780123
  5959=》EKOR 67891234
  9938=》EKOR 45679012
  6847=》EKOR 01235678
  4607=》EKOR 90124567
  6045=》EKOR 45679012
  8869=》EKOR 67891234
  1487=》EKOR 45679012
  5274=》EKOR 56780123
  0098=》EKOR 56780123
  7861=》EKOR 67891234
  1256=》EKOR 45679012
  0901=》EKOR 89013456
  5039=》EKOR 23457890
  0350=》EKOR 23457890
  8619=》EKOR 01235678
  4662=》EKOR 67891234
  5199=》EKOR 34568901
  0669=》EKOR 78902345
  3483=》EKOR 90124567
  3911=》EKOR 56780123
  9582=》EKOR 90124567
  6524=》EKOR 01235678
  7186=》EKOR 45679012
  4815=》EKOR 23457890
  6902=》EKOR 23457890
  2144=》EKOR 34568901
  5531=》EKOR 01235678
  3330=》EKOR 78902345
  0764=》EKOR 90124567
  1225=》EKOR 23457890
  4069=》EKOR 89013456
  1320=》EKOR 23457890
  9222=》EKOR 23457890
  6389=》EKOR 01235678
  1098=》EKOR 23457890
  8609=》EKOR 89013456
  2834=》EKOR 45679012
  9002=》EKOR 56780123
  0651=》EKOR 90124567
  0899=》EKOR 45679012
  0942=》EKOR 67891234
  5334=》EKOR 90124567
  2174=》EKOR 01235678
  6730=》EKOR 01235678
  6999=》EKOR 01235678
  0452=》EKOR 89013456
  7263=》EKOR 90124567
  3426=》EKOR 45679012
  8304=》EKOR 23457890
  1268=》EKOR 56780123
  8810=》EKOR 89013456
  4743=》EKOR 01235678
  6022=》EKOR 89013456
  9670=》EKOR 78902345
  9905=》EKOR 45679012
  4565=》EKOR 56780123
  7503=》EKOR 90124567
  4809=》EKOR 01235678
  9836=》EKOR 34568901
  6043=》EKOR 56780123*
  7439=》EKOR 67891234
  2688=》EKOR 78902345
  1198=》EKOR 90124567
  3591=》EKOR 34568901
  4816=》EKOR 45679012

 9. KemlCKa

  8869=》EKOR 56780234
  1487=》EKOR 45679123
  5274=》EKOR 12346890
  0098=》EKOR 12346890
  7861=》EKOR 56780234
  1256=》EKOR 12346890
  0901=》EKOR 45679123
  5039=》EKOR 90124678
  0350=》EKOR 89013567
  8619=》EKOR 90124678
  4662=》EKOR 45679123
  5199=》EKOR 90124678
  0669=》EKOR 56780234
  3483=》EKOR 34568012
  3911=》EKOR 12346890
  9582=》EKOR 12346890
  6524=》EKOR 78902456
  7186=》EKOR 34568012
  4815=》EKOR 90124678
  6902=》EKOR 34568012
  2144=》EKOR 12346890
  5531=》EKOR 23457901
  3330=》EKOR 67891345
  0764=》EKOR 56780234
  1225=》EKOR 23457901
  4069=》EKOR 56780234
  1320=》EKOR 45679123
  9222=》EKOR 45679123
  6389=》EKOR 78902456
  1098=》EKOR 90124678
  8609=》EKOR 23457901
  2834=》EKOR 78902456
  9002=》EKOR 34568012
  0651=》EKOR 89013567
  0899=》EKOR 90124678
  0942=》EKOR 34568012
  5334=》EKOR 78902456
  2174=》EKOR 12346890
  6730=》EKOR 78902456
  6999=》EKOR 78902456
  0452=》EKOR 89013567
  7263=》EKOR 34568012
  3426=》EKOR 56780234
  8304=》EKOR 90124678
  1268=》EKOR 12346890
  8810=》EKOR 90124678*
  4743=》EKOR 78902456
  6022=》EKOR 34568012
  9670=》EKOR 45679123
  9905=》EKOR 90124678*
  4565=》EKOR 90124678*
  7503=》EKOR 12346890
  4809=》EKOR 34568012
  9836=》EKOR 34568012
  6043=》EKOR 45679123
  7439=》EKOR 89013567
  2688=》EKOR 67891345
  1198=》EKOR 45679123
  3591=》EKOR 89013567
  4816=》EKOR 89013567

 10. KfmlCbty

  1753=》OFF SHIO 04
  6370=》OFF SHIO 05
  1862=》OFF SHIO 11
  7605=》OFF SHIO 10
  8979=》OFF SHIO 08
  9281=》OFF SHIO 08
  3075=》OFF SHIO 08
  5039=》OFF SHIO 11
  7925=》OFF SHIO 12
  9078=》OFF SHIO 10
  5837=》OFF SHIO 05
  2785=》OFF SHIO 01
  9294=》OFF SHIO 12
  6873=》OFF SHIO 09
  5983=》OFF SHIO 01
  8005=》OFF SHIO 05
  0788=》OFF SHIO 05
  2291=》OFF SHIO 10
  3231=》OFF SHIO 08
  0186=》OFF SHIO 07
  1985=》OFF SHIO 09
  9229=》OFF SHIO 09
  3892=》OFF SHIO 10
  5006=》OFF SHIO 08
  0439=》OFF SHIO 05
  0469=》OFF SHIO 08
  2070=》OFF SHIO 10
  9960=》OFF SHIO 08
  2042=》OFF SHIO 07
  1990=》OFF SHIO 10
  4798=》OFF SHIO 06
  0938=》OFF SHIO 08
  1091=》OFF SHIO 06
  1296=》OFF SHIO 09
  0339=》OFF SHIO 10
  2807=》OFF SHIO 07
  1299=》OFF SHIO 08
  7293=》OFF SHIO 10
  9359=》OFF SHIO 10
  2291=》OFF SHIO 09
  0389=》OFF SHIO 05
  3246=》OFF SHIO 07
  5959=》OFF SHIO 10
  9938=》OFF SHIO 08
  6847=》OFF SHIO 12
  4607=》OFF SHIO 12
  6045=》OFF SHIO 05
  8869=》OFF SHIO 01
  1487=》OFF SHIO 08
  5274=》OFF SHIO 12
  0098=》OFF SHIO 05
  7861=》OFF SHIO 09
  1256=》OFF SHIO 09
  0901=》OFF SHIO 07
  5039=》OFF SHIO 10
  0350=》OFF SHIO 08
  8619=》OFF SHIO 10
  4662=》OFF SHIO 09
  5199=》OFF SHIO 08
  0669=》OFF SHIO 07
  3483=》OFF SHIO 09
  3911=》OFF SHIO 05
  9582=》OFF SHIO 06
  6524=》OFF SHIO 09
  7196=》OFF SHIO 12
  4815=》OFF SHIO 11
  6902=》OFF SHIO 09
  2144=》OFF SHIO 09
  5531=》OFF SHIO 01
  3330=》OFF SHIO 06
  0764=》OFF SHIO 10
  1225=》OFF SHIO 05
  4069=》OFF SHIO 11
  1320=》OFF SHIO 10 *
  9222=》OFF SHIO 09
  6389=》OFF SHIO 01
  1098=》OFF SHIO 06
  8609=》OFF SHIO 11
  2834=》OFF SHIO 12
  9002=》OFF SHIO 05
  0651=》OFF SHIO 05
  0899=》OFF SHIO 01
  0942=》OFF SHIO 10 *
  5334=》OFF SHIO 05
  2174=》OFF SHIO 11
  6730=》OFF SHIO 10
  6999=》OFF SHIO 10
  0452=》OFF SHIO 01
  7263=》OFF SHIO 01
  3426=》OFF SHIO 08
  8304=》OFF SHIO 01
  1268=》OFF SHIO 07
  8810=》OFF SHIO 06
  4743=》OFF SHIO 09
  6022=》OFF SHIO 09
  9670=》OFF SHIO 12
  9905=》OFF SHIO 07
  4565=》OFF SHIO 06
  7503=》OFF SHIO 10
  4809=》OFF SHIO 08
  9836=》OFF SHIO 01
  6043=》OFF SHIO 10
  7439=》OFF SHIO 11
  2688=》OFF SHIO 06
  1198=》OFF SHIO 08
  3591=》OFF SHIO 11
  4816=》OFF SHIO 06

 11. AityKgty

  6084=》OFF SHIO 03
  6918=》OFF SHIO 08
  1472=》OFF SHIO 08
  0949=》OFF SHIO 08
  1601=》OFF SHIO 08
  3992=》OFF SHIO 08
  4023=》OFF SHIO 06
  5473=》OFF SHIO 05
  5210=》OFF SHIO 06
  9948=》OFF SHIO 07
  9188=》OFF SHIO 05
  3570=》OFF SHIO 12
  6353=》OFF SHIO 07
  2805=》OFF SHIO 09
  8920=》OFF SHIO 08
  4359=》OFF SHIO 12
  8255=》OFF SHIO 07
  1753=》OFF SHIO 05
  6370=》OFF SHIO 04
  1862=》OFF SHIO 07
  7605=》OFF SHIO 06
  8979=》OFF SHIO 11
  9281=》OFF SHIO 07
  3075=》OFF SHIO 12
  5039=》OFF SHIO 08
  7925=》OFF SHIO 10
  9078=》OFF SHIO 04
  5837=》OFF SHIO 07
  2785=》OFF SHIO 08
  9294=》OFF SHIO 08
  6873=》OFF SHIO 11
  5983=》OFF SHIO 09
  8005=》OFF SHIO 11
  0788=》OFF SHIO 09
  2291=》OFF SHIO 10
  3231=》OFF SHIO 04
  0186=》OFF SHIO 12
  1985=》OFF SHIO 10
  9229=》OFF SHIO 04
  3892=》OFF SHIO 07
  5006=》OFF SHIO 10
  0439=》OFF SHIO 07
  0469=》OFF SHIO 08
  2070=》OFF SHIO 05
  9960=》OFF SHIO 10
  2042=》OFF SHIO 09
  1990=》OFF SHIO 12
  4798=》OFF SHIO 06
  0938=》OFF SHIO 05
  1091=》OFF SHIO 10
  1296=》OFF SHIO 04
  0339=》OFF SHIO 04
  2807=》OFF SHIO 07
  1299=》OFF SHIO 05
  7293=》OFF SHIO 04
  9359=》OFF SHIO 06
  2291=》OFF SHIO 12
  0389=》OFF SHIO 04
  3246=》OFF SHIO 05
  5959=》OFF SHIO 12
  9938=》OFF SHIO 05
  6847=》OFF SHIO 06
  4607=》OFF SHIO 05
  6045=》OFF SHIO 10
  8869=》OFF SHIO 04
  1487=》OFF SHIO 09
  5274=》OFF SHIO 06
  0098=》OFF SHIO 12
  7861=》OFF SHIO 12
  1256=》OFF SHIO 07
  0901=》OFF SHIO 07
  5039=》OFF SHIO 11
  0350=》OFF SHIO 08
  8619=》OFF SHIO 09
  4662=》OFF SHIO 05
  5199=》OFF SHIO 09*
  0669=》OFF SHIO 10
  3483=》OFF SHIO 04
  3911=》OFF SHIO 09
  9582=》OFF SHIO 06
  6524=》OFF SHIO 04
  7186=》OFF SHIO 10
  4815=》OFF SHIO 07
  6902=》OFF SHIO 07
  2144=》OFF SHIO 05
  5531=》OFF SHIO 05
  3330=》OFF SHIO 09
  0764=》OFF SHIO 10
  1225=》OFF SHIO 10
  4069=》OFF SHIO 10
  1320=》OFF SHIO 05
  9222=》OFF SHIO 12
  6389=》OFF SHIO 09
  1098=》OFF SHIO 05
  8609=》OFF SHIO 09
  2834=》OFF SHIO 04
  9002=》OFF SHIO 07
  0651=》OFF SHIO 04
  0899=》OFF SHIO 12
  0942=》OFF SHIO 07
  5334=》OFF SHIO 04
  2174=》OFF SHIO 04
  6730=》OFF SHIO 06
  6999=》OFF SHIO 11
  0452=》OFF SHIO 07
  7263=》OFF SHIO 11
  3426=》OFF SHIO 07
  8304=》OFF SHIO 10
  1268=》OFF SHIO 08
  8810=》OFF SHIO 05
  4743=》OFF SHIO 05
  6022=》OFF SHIO 09
  9670=》OFF SHIO 10
  9905=》OFF SHIO 10
  4565=》OFF SHIO 12
  7503=》OFF SHIO 12
  4809=》OFF SHIO 08
  9836=》OFF SHIO 08
  6043=》OFF SHIO 04
  7439=》OFF SHIO 04 *
  2688=》OFF SHIO 08
  1198=》OFF SHIO 12
  3591=》OFF SHIO 01
  4816=》OFF SHIO 09

 12. AimlCe

  8869=》OFF SHIO 03
  1487=》OFF SHIO 04
  5274=》OFF SHIO 04
  0098=》OFF SHIO 04
  7861=》OFF SHIO 12
  1256=》OFF SHIO 08
  0901=》OFF SHIO 06
  5039=》OFF SHIO 04
  0350=》OFF SHIO 05
  8619=》OFF SHIO 05
  4662=》OFF SHIO 05
  5199=》OFF SHIO 04
  0669=》OFF SHIO 10
  3483=》OFF SHIO 09
  3911=》OFF SHIO 10
  9582=》OFF SHIO 06
  6524=》OFF SHIO 10
  7186=》OFF SHIO 10
  4815=》OFF SHIO 10
  6902=》OFF SHIO 10
  2144=》OFF SHIO 09
  5531=》OFF SHIO 12
  3330=》OFF SHIO 10
  0764=》OFF SHIO 09
  1225=》OFF SHIO 04
  4069=》OFF SHIO 12
  1320=》OFF SHIO 04
  9222=》OFF SHIO 10
  6389=》OFF SHIO 10
  1098=》OFF SHIO 05
  8609=》OFF SHIO 05
  2834=》OFF SHIO 06
  9002=》OFF SHIO 06
  0651=》OFF SHIO 10
  0899=》OFF SHIO 09
  0942=》OFF SHIO 08
  5334=》OFF SHIO 12
  2174=》OFF SHIO 09
  6730=》OFF SHIO 05
  6999=》OFF SHIO 08
  0452=》OFF SHIO 12
  7263=》OFF SHIO 05
  3426=》OFF SHIO 11
  8304=》OFF SHIO 04
  1268=》OFF SHIO 09
  8810=》OFF SHIO 10
  4743=》OFF SHIO 07
  6022=》OFF SHIO 06
  9670=》OFF SHIO 06
  9905=》OFF SHIO 06
  4565=》OFF SHIO 09
  7503=》OFF SHIO 06
  4809=》OFF SHIO 09
  9836=》OFF SHIO 06
  6043=》OFF SHIO 06
  7439=》OFF SHIO 08
  2688=》OFF SHIO 08
  3591=》OFF SHIO 08
  1198=》OFF SHIO 10
  4816=》OFF SHIO 11

 13. AhmlAc

  1760=》Off JML 3
  8676=》Off JML 1
  3178=》Off JML 0
  2169=》Off JML 7
  0839=》Off JML 9
  5868=》Off JML 1
  9233=》Off JML 4
  6529=》Off JML 0
  7939=》Off JML 8
  7994=》Off JML 0
  4199=》Off JML 8
  8155=》Off JML 3
  0742=》Off JML 1
  2742=》Off JML 0
  2536=》Off JML 4
  6992=》Off JML 1
  5127=》Off JML 1
  4602=》Off JML 9
  1113=》Off JML 3
  3758=》Off JML 0
  9920=》Off JML 1
  8918=》Off JML 3
  2726=》Off JML 4
  6932=》Off JML 6
  2580=》Off JML 4
  7688=》Off JML 1
  3112=》Off JML 6
  0822=》Off JML 9
  6084=》Off JML 1
  6918=》Off JML 0
  1472=》Off JML 1
  0949=》Off JML 7
  1601=》Off JML 0
  3992=》Off JML 3
  4023=》Off JML 7
  5473=》Off JML 8
  5210=》Off JML 9
  9948=》Off JML 0
  9188=》Off JML 1
  3570=》Off JML 4
  6353=》Off JML 3
  2805=》Off JML 6
  8920=》Off JML 3
  4359=》Off JML 9
  8255=》Off JML 0
  1753=》Off JML 6
  6370=》Off JML 2
  1862=》Off JML 6
  7605=》Off JML 7 *
  8979=》Off JML 9 *
  9281=》Off JML 0
  3075=》Off JML 7
  5039=》Off JML 4
  7925=》Off JML 8
  9078=》Off JML 0
  5837=》Off JML 7
  2785=》Off JML 8
  9294=》Off JML 7
  6873=》Off JML 6
  5983=》Off JML 7
  8005=》Off JML 6
  0788=》Off JML 7
  2291=》Off JML 6
  3231=》Off JML 0
  0186=》Off JML 3
  1985=》Off JML 8
  9229=》Off JML 7
  3892=》Off JML 9
  5006=》Off JML 6
  0439=》Off JML 3
  0469=》Off JML 9
  2070=》Off JML 6
  9960=》Off JML 5
  2042=》Off JML 3
  1990=》Off JML 3
  4798=》Off JML 9
  0938=》Off JML 7
  1091=》Off JML 0
  1296=》Off JML 0
  0339=》Off JML 2
  2807=》Off JML 1
  1299=》Off JML 5
  7293=》Off JML 4
  9359=》Off JML 7
  2291=》Off JML 2
  0389=》Off JML 4
  3246=》Off JML 8
  5959=》Off JML 0
  9938=》Off JML 8
  6847=》Off JML 4
  4607=》Off JML 1
  6045=》Off JML 7
  8869=》Off JML 0
  1487=》Off JML 0
  5274=》Off JML 6
  0098=》Off JML 2
  7861=》Off JML 0
  1256=》Off JML 2
  0901=》Off JML 2
  5039=》Off JML 9
  0350=》Off JML 5
  8619=》Off JML 2
  4662=》Off JML 6
  5199=》Off JML 8
  0669=》Off JML 9
  3483=》Off JML 1
  3911=》Off JML 7
  9582=》Off JML 9
  6524=》Off JML 1
  7186=》Off JML 2
  4815=》Off JML 3
  6902=》Off JML 3
  2144=》Off JML 8
  5531=》Off JML 0
  3330=》Off JML 3
  0764=》Off JML 0
  1225=》Off JML 2
  4069=》Off JML 2 *
  1320=》Off JML 6
  9222=》Off JML 4
  6389=》Off JML 8 *
  1098=》Off JML 3
  8609=》Off JML 2
  2834=》Off JML 6
  9002=》Off JML 1
  0651=》Off JML 7
  0899=》Off JML 1
  0942=》Off JML 4
  5334=》Off JML 5
  2174=》Off JML 8
  6730=》Off JML 6
  6999=》Off JML 3
  0452=》Off JML 2
  7263=》Off JML 2
  3426=》Off JML 6
  8304=》Off JML 4
  1268=》Off JML 3
  8810=》Off JML 3
  4743=》Off JML 6
  6022=》Off JML 4
  9670=》Off JML 3
  9905=》Off JML 0
  4565=》Off JML 8
  7503=》Off JML 4
  4809=》Off JML 2
  9836=》Off JML 0
  6043=》Off JML 9
  7439=》Off JML 1
  2688=》Off JML 8
  1198=》Off JML 0
  3591=》Off JML 1
  4816=》Off JML 6

 14. lCgmlK

  1985=》Off JML 5
  9229=》Off JML 6
  3892=》Off JML 6
  5006=》Off JML 6
  0439=》Off JML 4
  0469=》Off JML 8
  2070=》Off JML 1
  9960=》Off JML 0
  2042=》Off JML 1
  1990=》Off JML 2
  4798=》Off JML 0
  0938=》Off JML 9
  1091=》Off JML 0
  1296=》Off JML 1
  0339=》Off JML 6
  2807=》Off JML 4
  1299=》Off JML 9
  7293=》Off JML 1
  9359=》Off JML 9
  2291=》Off JML 0
  0389=》Off JML 3
  3246=》Off JML 8
  5959=》Off JML 6
  9938=》Off JML 0
  6847=》Off JML 2
  4607=》Off JML 4
  6045=》Off JML 9
  8869=》Off JML 3
  1487=》Off JML 6
  5274=》Off JML 1
  0098=》Off JML 2
  7861=》Off JML 1
  1256=》Off JML 4
  0901=》Off JML 6
  5039=》Off JML 2
  0350=》Off JML 7
  8619=》Off JML 1
  4662=》Off JML 8
  5199=》Off JML 3
  0669=》Off JML 7
  3483=》Off JML 7
  3911=》Off JML 0
  9582=》Off JML 4
  6524=》Off JML 1
  7186=》Off JML 3
  4815=》Off JML 6
  6902=》Off JML 1
  2144=》Off JML 3
  5531=》Off JML 6
  3330=》Off JML 8
  0764=》Off JML 5
  1225=》Off JML 2
  4069=》Off JML 4
  1320=》Off JML 8
  9222=》Off JML 3
  6389=》Off JML 6
  1098=》Off JML 6
  8609=》Off JML 2
  2834=》Off JML 8
  9002=》Off JML 2
  0651=》Off JML 0
  0899=》Off JML 3
  0942=》Off JML 9
  5334=》Off JML 4
  2174=》Off JML 3 *
  6730=》Off JML 6
  6999=》Off JML 9
  0452=》Off JML 1
  7263=》Off JML 9
  3426=》Off JML 7
  8304=》Off JML 4
  1268=》Off JML 4
  8810=》Off JML 8
  4743=》Off JML 4
  6022=》Off JML 0
  9670=》Off JML 9
  9905=》Off JML 4
  4565=》Off JML 4
  7503=》Off JML 0
  4909=》Off JML 7
  9836=》Off JML 6
  6043=》Off JML 1
  7439=》Off JML 1
  2688=》Off JML 7
  1198=》Off JML 0
  3591=》Off JML 2
  4816=》Off JML 1


 15. 25 // 11 // 2021
  HK KAMIS

  CT_1235679
  CT_1236789
  CT_0234589
  CT__
  CT__
  LK__ = LE__
  OFF_JML__
  OFF_SHIO__
  TOP LINE

  INVEST FULL LINE


 16. HONGKONG KAMIS

  1268 = 135 Ai
  8810 = 024 Ai
  4743 = 802 Ai
  6022 = 802 Ai
  9670 = 802 Ai
  9905 = 246 Ai
  4565 = 802 Ai
  7503 = 791 Ai
  4809 = 913 Ai
  9836 = 135 Ai
  9043 = 913 Ai
  7439 = 791 Ai
  2688 = 579 Ai
  3591 = 468 Ai
  1198 = 246 Ai
  4816 = 135 Ai
  3818 = 135 Ai
  7453 = 135 Ai
  5312 = 246 Ai
  0329 = 135 Ai
  0151 = 579 Ai
  9118 = 268 Ai
  1012 = 157 Ai
  0870 = 602 Ai
  2626 = 268 Ai
  9766 = 480 Ai
  0874 = 268 Ai
  0488 = 824 Ai
  9236 = 591 Ai
  7465 = 602 Ai
  CaNO+CgNO

  https://zonajackpot.online/

 17. HK KAMIS

  1225 = 8902 AI

  4069 = 1736 AI

  1320 = 8097 AI

  9222 = 6875 AI

  6389 = 3054 AI

  1098 = 8765 AI

  8609 = 5376 AI

  2834 = 9571 AI

  9002 = 6758 AI

  0651 = 7328 AI

  0899 = 7564 AI

  0942 = 1809 AI

  5334 = 2871 AI

  2174 = 8951 AI

  6730 = 0412 AI

  6999 = 3657 AI

  0452 = 8126 AI

  7263 = 4830 AI

  3426 = 0183 AI

  8304 = 5071 AI

  1268 = 8035 AI

  8810 = 5487 AI

  4743 = 1302 AI

  6022 = 3746 AI

  9670 = 6347 AI

  9905 = 6732 Ai

  4565 = 1230 AI

  7503 = 0271 AI

  4809 = 1576 AI

  9836 = 6503 AI

  6043 = 3710 AI

  7439 = 3106 AI

  2688 = 5104 AI

  3591 = 0268 AI

  1198 = 8654 AI

  4816 = 1583 AI

  3818 = 0584 AI

  7453 = 3120 AI

  5312 = 2089 AI

  0329 = 7086 AI

  0151 = 7423 AI

  9118 = 6785 AI

  1012 = 8346 AI

  0870 = 7536 AI

  2626 = 0354 AI

  9766 = 6432 AI

  0874 = 7541 AI

  0488 = 8143 AI

  9236 = 0145 AI

  7465 = 4803 AI

  TERIMAKASIH ROOMNYA
  BILA ADA WAKTU MAMPIR DI ROOM KAMI YA BOSKUb

  http://dewitogel.top


 18. 8432 :56901234:e
  9023 :67012345:e
  7817 :89234567:e
  6865 :12567890:e
  1355 :34789012:e
  4901 :45890123:e
  5845 :23678901:e
  8686 :12567890:e
  3691 :67012345:e
  6983 :90345678:e
  6499 :01456789:e
  6504 :34789012:e
  3829 :89234567:e
  0827 :12567890:e
  1891 :12567890:e
  0959 :12567890:e
  2652 :89234567:e
  1239 :56901234:e
  8836 :67012345:e
  2570 :56901234:e
  1413 :78123456:e
  5951 :67012345:e
  9771 :34789012:e
  8490 :78123456:e
  3347 :67012345:e
  1264 :01456789:e
  1976 :45890123:e
  4505 :34789012:e
  1707 :89234567:e
  7116 :67012345:e
  6512 :67012345:e
  5792 :90345678:e
  5353 :67012345:e
  3761 :23678901:e
  2349 :12567890:e
  5686 :01456789:e
  7918 :01456789:e
  2694 :89234567:e
  1197 :78123456:e
  7027 :01456789:e
  4625 :23678901:e
  0022 :78123456:e
  1431 :67012345:e
  2173 :23678901:e
  8639 :90345678:e
  0559 :56901234:e
  9360 :67012345:e
  8626 :78123456:e
  8904 :34789012:e
  6801 :56901234:e
  9837 :45890123:e
  5762 :34789012:e
  1687 :34789012:e
  9595 :12567890:e
  5001 :45890123:e

  A5.ix

  MAMPIR LUR KERUMAH DI
  https://zha-gita.com

 19. HONGKONG KAMIS 25/11/2021
  4818 β€’ ai β€’ 7234
  7453 β€’ ai β€’ 4901
  5312 β€’ ai β€’ 7234
  0329 β€’ ai β€’ 6123
  0151 β€’ ai β€’ 4901
  9118 β€’ ai β€’ 7234
  1012 β€’ ai β€’ 7234
  0870 β€’ ai β€’ 1678
  2626 β€’ ai β€’ 6123
  9766 β€’ ai β€’ 2789
  0874 β€’ ai β€’ 1678
  0488 β€’ ai β€’ 0567
  9236 β€’ ai β€’ 9456
  7465 β€’ ai β€’ 2789

  Link Baru Master Togel Jitu
  https://angkamaster.link

 20. ONGKONG KEMISAN

  9836 : 3578 Ai
  6043 : 9134 Ai
  7439 : 7912 Ai
  2688 : 6801 Ai
  3591 : 6801 Ai
  1198 : 6801 Ai
  4816 : 9134 Ai
  3818 : 3578 Ai
  7453 : 2467 Ai
  5312 : 0245 Ai
  0329 : 6801 Ai
  0151 : 3578 Ai
  9118 : 7912 Ai
  1012 : 3578 Ai
  0870 : 6801 Ai
  2626 : 6801 Ai
  9766 : 2467 Ai
  0874 : 2467 Ai
  0488 : 5790 xx
  9236 : 0245 Ai
  7465 : 5790 Ai
  EaAb(mb)

  BBFS : 025789
  Ai : 5790

  TOP LINE
  52*25*72*27*92*29*02*20
  58*85*78*87*98*89*08*80
  U P S

  Terima Kasih Tempatnya Mbah
  Suatu Kehormatan Jika Berkenan Singgah
  Di Rumah Kami :
  http://forum.zonacodot.biz

 21. 2D HONGKONG

  8304 = 468
  1268 = 802
  8810 = 913
  4743 = 246
  6022 = 357
  9670 = 579
  9905 = 680
  4565 = 024
  7503 = 802
  4809 = 680
  9836 = 468
  6043 = 579
  7439 = 680
  2688 = 579
  3591 = 791
  1198 = 468
  4816 = 680
  3818 = 913
  7453 = 802
  5312 = 246
  0329 = 579
  0151 = 802
  9118 = 791
  1012 = 246 *
  0870 = 802
  2626 = 680
  9766 = 246
  0874 = 024 t
  0488 = 468
  9236 = 468
  7465 = 802

  Thanks atas lapaknya sob…
  RUMUS LENGKAP ada di :

  DUAANGKA
  https://94.237.125.141

  => NEW !!!
  TELAH TERSEDIA PREDIKSI HARIAN UNTUK PASARAN :
  * CAMBODIA POOLS
  * BULLSEYE POOLS

 22. Permisi boooosss, numpang nempel brosur perjalanan wisata ke HONGKONG, pemberangkatan KAMIS

  HARIAN
  KOP T2 ML
  1198= 109.0
  4816= 876.3
  3818= 876.3
  7453= 432.7
  5312= 321.8
  0329= 321.8
  0151= 109.0
  9118= 109.0
  1012= 098.1
  0870= 876.3
  2626= 654.9
  9766= 765.4
  0874= 876.3
  0488= 432.7
  9236= 210.5
  7465= 432.7

  KOP A – EKR C INDX T1 N1
  2688
  3591
  1198= 2.678
  4816= 1.567
  3818= 7.123
  7453= 5.901
  5312= 6.012
  0329= 5.901
  0151= 2.678
  9118= 5.901
  1012= 1.567
  0870= 1.567
  2626= 6.012
  9766= 2.678
  0874= 2.678
  0488= 1.567
  9236= 2.678
  7465= 1.567

  2347 VS 1567

  2D BB :
  21 25 26 27
  31 35 36 37
  41 45 46 47
  71 75 76 77

  ATAU
  KRES AI 7

  Sekedar otak atik angka belaka boooosss, utamakan feeling dan hasil rumusan masing masing,dan tak lupa terimakasih atas kamarnya yang nyaman ini,salam.

  PS : Alamat baru : https://kimurtala.center

 23. 2688 ✲ Ai ✲ 791
  3591 ✲ Ai ✲ 468
  1198 ✲ Ai ✲ 246
  4816 ✲ Ai ✲ 913
  3818 ✲ Ai ✲ 357
  7453 ✲ Ai ✲ 024
  5312 ✲ Ai ✲ 913
  0329 ✲ Ai ✲ 791
  0151 ✲ Ai ✲ 135
  9118 ✲ Ai ✲ 802
  1012 ✲ Ai ✲ 791
  0870 ✲ Ai ✲ 802
  2626 ✲ Ai ✲ 680
  9766 ✲ Ai ✲ 791
  0874 ✲ Ai ✲ 802
  0488 ✲ Ai ✲ 357
  9236 ✲ Ai ✲ 680
  7465 ✲ Ai ✲ 680

  ✰✰✰✰✰✰

  3591 ✲ Ai ✲ 128
  1198 ✲ Ai ✲ 017
  4816 ✲ Ai ✲ 128
  3818 ✲ Ai ✲ 239
  7453 ✲ Ai ✲ 017
  5312 ✲ Ai ✲ 562
  0329 ✲ Ai ✲ 451
  0151 ✲ Ai ✲ 451
  9118 ✲ Ai ✲ 239
  1012 ✲ Ai ✲ 017
  0870 ✲ Ai ✲ 239
  2626 ✲ Ai ✲ 673
  9766 ✲ Ai ✲ 784
  0874 ✲ Ai ✲ 128
  0488 ✲ Ai ✲ 340
  9236 ✲ Ai ✲ 451
  7465 ✲ Ai ✲ 906

  http://45.77.47.182/

 24. ANGKA NGIKUT 2D HK

  6730 = 5893
  6999 = 9237
  0452 = 6904
  7263 = 6904
  3426 = 4782
  8304 = 7015 *
  1268 = 8126
  8810 = 5893
  4743 = 9237
  6022 = 4782
  9670 = 0348
  9905 = 2560
  4565 = 6904
  7503 = 7015
  4809 = 2560
  9836 = 4782
  6043 = 3671
  7439 = 6904 t
  2688 = 8126
  3591 = 1459
  1198 = 2560
  4816 = 1459
  3818 = 2560
  7453 = 2560
  5312 = 2560
  0329 = 9237 *
  0151 = 2560 *
  9118 = 9237
  1012 = 7015
  0870 = 1459 *
  2626 = 8126
  9766 = 2560 *
  0874 = 5893
  0488 = 9237
  9236 = 4782 *
  7465 = 7015

  MAKASIH TEMPAT NYA ADMIN !!!
  SILAHKAN MAMPIR DI WEB KAMI

  INGINJP
  https://103.153.2.159

  (U.P.S)

 25. 6043 = 3568 ai
  7439 = 2457 ai
  2688 = 6891 ai
  3591 = 4679 ai
  1198 = 3568 ai
  4816 = 3568 ai
  3818 = 5780 ai
  7453 = 9124 ai
  5312 = 4679 ai
  0329 = 5780 ai
  0151 = 1346 ai
  9118 = 6891 ai
  1012 = 5780 ai
  0870 = 2457 ai
  2626 = 3568 ai
  9766 = 4679 ai
  0874 = 6891 ai
  0488 = 1346 ai
  9236 = 6891 ai
  7465 = 3568 ai
  A1.mb-A2.mb

  https://matadewaangka.com/


 26. HKG KAMIS, 25 NOP 2021

  AI 1D = 4*

  AI 3D = 458

  AI 4D = 3458

  AK 6D = 134589

  ═════════════════

  POLA 2D :

  ═════════════════

  β˜›KEP. = 4x

  β˜›EKR. = x4

  β˜›EKR. = x8

  β˜›KEP. = 8x

  ═════════════════

  INI CUMA PREDIKSI

  Tetap Upss Kawan…!!!

  SALAM JP…!!!

  Thanks Ya..

  ═════════════════

  SHARE PREDIKSI ANDA,KE WEB :

  β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ

  ⏭️ ✹ SUHUHKG ✹

  β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ

  Prediksi Grup TM-88 Bisa Membawa Keberuntungan Bagi Anda.

  Terima Kasih Atas Kunjungan nya Sobat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *